Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Salus Ansvar Livs sparare fick lägst återbäringsränta

Publicerad: 11 november 2003, 14:11

Sparare i Salus Ansvar Liv har under de senaste tio åren fått se sina tillgångar växa långsammare än om de placerat pengarna hos ett annat livbolag. Ledningen för bolaget lovar nu att bli aktivare som placerare.


Försäkringsförbundet, branschorganisation för försäkringsbolagen, har sammanställt statistik över återbäringsräntan i samtliga livbolag under två tidsperioder, 1998-2002 och 1993-2002. Under båda dessa perioder har Salus Ansvar Liv, med cirka 12000 läkare som pensionssparare, haft lägst återbäringsränta och därmed också hamnat klart under genomsnittet för samtliga livbolag.   Medan den genomsnittliga årliga återbäringen var 10,0 procent för samtliga bolag under 10-årsperioden och 10,26 under 5-årsperioden nådde Salus Ansvar Liv endast en återbäring på 7,51 och 7,63 procent.

Medger sämre återbäringsränta  - Det är bara att konstatera faktum. Om man tar de aktuella åren så har vår återbäringsränta varit något sämre än för de andra bolagen, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande för Salus Ansvar Liv.  Dagens Medicin har gjort ett enkelt beräkningsexempel för att visa vad räntedifferensen betyder för en enskild sparare som sparade motsvarande 500 kronor per månad under 1993-2002 år, se grafik. Resultatet visar att den som placerat sitt pensionssparande hos Salus Ansvar Liv hade drygt 11000 kronor mindre på pensionskontot jämfört med den sparare som fått en ränta som motsvarar genomsnittet för samtliga övriga livbolag under den aktuella perioden. Skulle man jämföra med det bolag som under perioden haft den högsta återbäringsräntan skulle naturligtvis spararna i Salus ha legat ännu längre efter.   Carl-Viggo Östlund vill inte spekulera i varför Salus Ansvar Liv hamnar på jumboplatsen när det gäller återbäringsräntan. Han pekar hellre på de åtgärder som nu vidtagits för att förbättra avkastningen:  * Finanschefen, som tidigare var placerad på ett annat av företagets bolag, sitter nu på Salus Ansvars kontor.  * En finanskommitté, med uppgift att följa och styra placeringarna på ett bättre sätt, har inrättats.  * Livbolagets styrelse ska bli mer aktiv i hur spararnas pengar placeras.   Dessutom arbetar Salus Ansvar Liv, enligt Carl-Viggo Östlund, för att sänka kostnaderna vad gäller både kapitalförvaltning och själva driften av livbolaget. Som tidigare aviserat vill Salus Ansvar sälja livbolaget. Då skulle förvaltningen av spararnas medel övergå till ett annat bolag, medan Salus Ansvar skulle ha kvar försäljning och kundkontakter.  - Man kan konstatera att vår storlek inte har varit optimal. Vi är för små och har helt enkelt för få sparare att sprida ut de fasta kostnaderna på, säger Carl-Viggo Östlund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev