lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Sjukhusen rapporterar inte farliga produkter

Publicerad: 15 november 2006, 13:47

Sjukhusen är för dåliga på att rapportera fel på medicintekniska produkter. Den analysen gör Läkemedelsverket som får in allt fler fellarm – från tillverkarna.


Rapporter om fel på medicintekniska rapporter fortsätter att öka. Prognosen för 2006 slutar på närmare 1 500 rapporter att jämföra med ungefär hälften så många 2002.

Och trots att både tillverkare och vårdgivare är skyldiga att rapportera är skillnaderna stora.

För medan rapporterna från tillverkarna har blivit tre gånger fler under perioden och tillsynsmyndigheternas har fördubblats står vården för en blygsam ökning med 11 procent. Och trenden pekar nedåt. Om prognosen för 2006 håller, minskar antalet rapporter från vården i år jämfört med förra året.

Slutenvårdens rapportering brister

– Tillverkarna har blivit mycket bättre på att rapportera. Men vi är bekymrade för att vården – särskilt slutenvården – inte visar samma tendens, säger Arne Kardell, chef för gruppen för olyckor, tillbud och tillsyn vid medicintekniska enheten på Läkemedelsverket.

Han tror att det kan bero på flera saker – att personalen inte orkar eller hinner, att det saknas blanketter och rutiner för hur rapporteringen ska ske, eller att intresset brister.

– Det blir små öar här och där som vi får information ifrån. Risken är att de inte är representativa och att helhetsbilden blir felaktig, säger Arne Kardell som upplever större aktivitet hos de kommunala vårdgivarna.

Sörmland har bra rutiner

Då Läkemedelsverket inte gjort någon ingående analys av rapporterna från slutenvården vill Arne Kardell inte peka ut vilka sjukhus som är sämst på att rapportera. Men underrapporteringen är ett faktum. Det bekräftas av att tillverkare rapporterat om olyckor på sjukhus som vårdgivarna inte berättat om.

Landstinget Sörmland har arbetat aktivt med frågan sedan flera år och har infört ett digitalt avvikelserapporteringssystem. När en avvikelse med en medicinteknisk produkt uppkommer på något av de tre sjukhusen får verksamhetschefen Kjell Eriksson ett mejl. Förra året rapporterade han in nio fall till Läkemedelsverket.

– Det är viktigt att ha rutiner för vem som ska göra vad. Tack vare att vårt system är digitalt och länsgemensamt har vi successivt blivit bättre. Medvetenheten har ökat också, säger Kjell Eriksson, verksamhetschef på avdelningen för medicinsk fysik och teknik.

Vanliga produkter inte ofarliga

De vanligaste felrapporterna som Läkemedelsverket får gäller hjälpmedel som rullstolar, rollatorer och patientliftar. De betraktas som lågriskprodukter, men är inte alls ofarliga eftersom patienterna som använder dem ofta är gamla och skröpliga. Olyckor kan därför få allvarliga konsekvenser.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev