fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Socialstyrelsen får i uppdrag att besluta om rikssjukvården

Publicerad: 21 september 2005, 11:18

Läkarutbildningen byggs ut och Socialstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om var rikssjukvården ska placeras. Det är två av nyheterna iregeringens budgetproposition.


Finansminister Pär Nuder (s) lade fram budgetpropositionen för 2006 i går den 20 september. I höstbudgeten finns en rad hittills inte presenterade sjukvårdspolitiska nyheter.  Dagens Medicin avslöjade redan i nr 12/05 att regeringen planerade att bygga ut läkarutbildningen. Det bekräftas nu i höstbudgeten.

Regeringen vill bygga ut antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen med 30 per år från och med 2006 vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet.  Under 2007 vill regeringen öka antalet platser på läkarutbildningen med ytterligare 20, fördelat på Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet.

40 000 ska specialgranskas  I höstbudgeten avslöjar regeringen också att den under hösten föreslår att Socialstyrelsen i fortsättningen ska fatta nationella beslut om var rikssjukvården i landet ska placeras, genom att bevilja tidsbegränsade tillstånd för sådan vård. Rikssjukvård är högspecialiserad vård som har hela riket som upptagningsområde.

En nämnd för rikssjukvård ska inrättas inom Socialstyrelsen för att avgöra ärenden om rikssjukvård. Socialstyrelsen får också i uppdrag att utveckla ett system för kvalitets- och produktivitetsjämförelser mellan olika kliniker som bedriver rikssjukvård.

Andra saker som blev kända på tisdagen är att regeringen satsar en halv miljard kronor på alkohol- och narkotikainsatser under två år, att 10miljoner satsas på att stärka smittskyddsberedskapen, 90 miljoner permanentas för att förebygga hivinfektion, 10 miljoner satsas för att motverka antibiotikaresistens.

Känt sedan tidigare är följande:  1miljard avsätts per år under tre år från 2007 till de landsting som lyckas få ner kostnaderna för sjukskrivningar. En modell för hur detta ska gå till ska tas fram tillsammans med landstingen. Idén kommer från Läkarförbundet, Försäkringskassan och Landstingsförbundet/Kommunförbundet vilka har drivit frågan om en vinstdelningsmodell hårt gentemot regeringen.

Försäkringskassan ska specialgranska 40 000 personer som är förtidspensionerade eller har varit sjukskrivna i mer än två år. Några utvalda försäkringskassekontor får i uppdrag att kartlägga arbetsförmågan hos varje sådan individ inom regionen. Avsikten är att kartlägga deras behov av rehabilitering och att försöka få tillbaka dem i arbete.

Under tre års tid satsas totalt drygt 10miljarder kronor på 20 000 så kallade plus-jobb, kvalitetshöjande arbeten som i dag inte utförs, med avtalsenliga löner i kommunerna.

Landstingen och kommunerna får enligt tidigare beslut 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2006. Nytt är att de får ytterligare 1miljard 2007 och 6 miljarder 2008.  1,3 miljarder går till utbildningsvikariat i äldrevården/omsorgen 2006 och 2007. 1 miljard satsas på kompetensutveckling av personal i vård och omsorg 2007 och 2008.

Staten ska långsiktigt satsa 1procent av BNP på forskning, särskilda satsningar ska göras på medicin och teknik.  Ams kommer få i uppdrag att hjälpa fast anställda personer som behöver byta jobb av hälsoskäl. De kan få ta tjänstledigt för att pröva en ny tjänst hos en annan arbetsgivare, som i sin tur får anställningsstöd.

Taket för sjukpenningen höjs till 33 000 kronor i månaden från den 1 juli 2006.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev