Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Socialstyrelsen vill ta ansvar för nationellt råd för donationsfrågor

Publicerad: 30 mars 2004, 12:19

Samtyckesreglerna i transplantationslagen behöver förtydligas. Det skriver Socialstyrelsen i sitt remissyttrande till utredningen "Transplantationer räddar liv".


Myndigheten avslår utredningens förslag att inrätta en särskild myndighet för donationsfrågor. Socialstyrelsen anser istället att de själva kan inrätta ett nationellt råd för organdonationsfrågor.  Regeringens utredare Lars Grönwall lade i november fram en rad förslag på hur tillgången på transplantationsorgan ska förbättras. Förutom inrättandet av ett nationellt råd för organfrågor föreslogs en rad åtgärder, bland annat införande av ett särskilt donationskort samt information till allmänheten genom skattsedeln.  Socialstyrelsen har dröjt med sitt remiss-svar men när det nu lämnats till socialdepartementet innehåller det en del invändningar och kompletteringar till utredarens förslag.  Att inrätta ett särskilt identitetskort med information om givarens inställning till donation bidrar till förvirring, anser Socialstyrelsen. Ju fler informationsbärare, dess större är risken för oklarheter. Myndigheten understryker vikten av att behålla det befintliga donationsregistret som den enda samlade informationskällan. "Det är viktigt att det i alla sammanhang bara finns ett donationsregister i Sverige", skriver Socialstyrelsen.  När det gäller lagens skrivning om hur anhöriga skall ge medgivande till donation anser Socialstyrelsen att lagen behöver skrivas om.   Det är en utbredd uppfattning att en anhörig till en avliden kan motsätta sig organdonation, oavsett vad den avlidne själv givit uttryck för. En annan missuppfattning är att det skulle krävas ett samtycke till donation från de anhöriga, om den avlidne inte givit uttryck för sin vilja.  Socialstyrelsen lämnar i sitt remiss-svar ett förslag till ny lagtext där det heter att ingrepp inte får företas innan någon av de anhöriga har underrättats om ingreppet. Den underrättade ska sedan ges skälig tid att överväga om det finns skäl att motsätta sig ingreppet.   För att förbättra och förtydliga sjukvårdens organisation för organdonation vill Socialstyrelsen ge ut föreskrifter för hur detta ska ske. De ser modellen med donationsansvariga läkare och donationssjuksköterskor som en bra modell att bygga vidare på.  "Det spelar ingen roll hur många människor det finns som är villiga att donera organ om det inte finns kunskap, vilja och möjlighet inom hälso- och sjukvårdsorganisationen att ta hand om möjliga donatorer", skriver Socialstyrelsen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev