Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Utredare vill begränsa rätt att sälja ut sjukhus

Publicerad: 15 April 2002, 11:16

I praktiken ett nej till utförsäljning av akutsjukhus. Och ytterligare ett steg mot en begränsning av landstingens makt. Det är två av de konse-kvenser som kan dras av betänkandet från regeringens utredare av den så kallade stopplagen.


I dag presenterar regeringens utredare, riksdagsledamoten Pär Axel Sahlberg (s), ett delbetänkade av utredningen Vårdens ägarformer - vinst och demokrati. Det är det senaste kapitlet i debatten om förbudet mot utförsäljning av akutsjukhus, se faktaruta nedan. Dagens Medicin har tagit del av utredningen, vars huvudsakliga uppgift är att analysera vilket utrymme lagstiftningen bör ge för privata vinstintressen i vården.  För att formulera utredningens etiska utgångspunkt tar Pär Axel Sahlberg hjälp av filosofen John Rawls rättviseprincip. I Pär Axel Sahlbergs tappning skulle principen kunna formuleras så här: Samhället bör endast tillåta privata vinstintressen i vården om det medför att de mest utsatta i samhället får en bättre vård.   Hur vill då utredaren se till att privatisering bara sker då den gynnar de svaga?  Kan tänka sig tröghetsregler  Pär Axel Sahlberg menar att i stort sett samtliga länder som har en mångfald av vårdgivare även har en starkare central reglering än Sverige. För att säkerställa prioriteringar, mål och kontroll av utveckling och kostnader krävs det, enligt utredaren, en liknande form av reglering i Sverige.  En väg att gå är att införa demokratiska tröghetsregler, till exempel att beslut om försäljning av akutsjukhus måste fattas två gånger med val emellan. En annan är att införa en nationell reglering som begränsar de privata vårdgivarnas tillträde till vården.  För Dagens Medicin förtydligar Pär Axel Sahlberg sin åsikt.   - Den gamla ordningen att låta landstingen sköta det här själva håller inte längre när man har en mångfald av vårdgivare, säger Pär Axel Sahlberg.    Han anser att det skydd som demokratiska tröghetsregler skulle ge mot privata vinstintressen inte är tillräckligt heltäckande. Till exempel ser han en fara i att ett landsting själv kan fatta beslut om att sälja ett akutsjukhus som hela landet är beroende av.

Viss verksamhet kan läggas ut  Pär Axel Sahlberg föredrar alltså vad han kallar nationell reglering. Betänkandet redogör för en rad varianter, däribland en permanentning av den nu gällande stopplagen. Men det anser Pär Axel Sahlberg vore en otymplig lösning.  - Stopplagen har två problem. Dels låter det så negativt med "stopp", dels tar den sikte på själva tegelhögen som utgör ett sjukhus.  Pär Axel Sahlberg kan i stället tänka sig en lagstiftning som tillåter landsting att lägga ut vissa delar av verksamheten vid ett akutsjukhus på entreprenad.   Exempel på verksamheter som kan lämpa sig är planerad kirurgi för tydliga diagnoser, röntgen och laboratorieteknik.  Tror inte försäljning sparar pengar  Delbetänkandet stänger inte heller dörren för utförsäljningar av hela akutsjukhus. Men när det kommer till kritan är dock Pär Axel Sahlberg mycket tveksam.  - De stora landstingen kan nog svälja ett och annat privat akutsjukhus, men i de mindre landstingen fungerar inte det. För att tillåta utförsäljningar måste man då ha olika regelsystem för stora och små landsting och det vore ju ingen höjdare, säger Pär Axel Sahlberg.   Dessutom menar han att det saknas ekonomiska argument för att sälja akutsjukhus. Enligt betänkandet visar såväl svenska som utländska erfarenheter att det är planering och bättre samordning, inte konkurrens, som ökar effektiviteten när det gäller akutsjukhus.  Närmast ska Pär Axel Sahlbergs delbetänkande skickas ut på remiss. Slutbetänkandet beräknas vara klart i januari 2003. Ny lagstiftning tros därmed kunna träda i kraft den 1 januari 2004.

Dan Håfström

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev