Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Vanligt med bisyssla bland landstingschefer

Publicerad: 23 december 2011, 13:02

Av 287 chefer i Landstinget Västernorrland har 47 en bisyssla, trots att det går emot landstingets egna riktlinjer.


För tre år sedan granskade Landstinget Västernorrland förekomst av bisysslor inom landstinget, alltså hur vanligt det är att anställda även har en funktion i ett företag. Det visade sig att andelen landstingsanställda med bisysslor hade ökat. Samtidigt var många av bisysslorna varken kända eller prövade av den ansvariga ledningen. Företag med anknytning till landstingsanställda hade också sålt varor eller tjänster till landstinget.

I en uppföljande granskning konstaterar revisorerna nu att 47 av 287 landstingschefer, eller 16 procent, har en bisyssla. Detta trots att landstingets egna riktlinjer anger att chefsuppdrag i huvudsak inte är förenligt med att ha en bisyssla.

Till exempel har en enhetschef vid en klinik inom Länssjukhuset Sundsvall Härnösand varit styrelsesuppleant i ett bolag. Bolaget har fakturerat landstinget för konsultarvoden. Totalt har det handlat om 298 791 kronor på två år. Revisorerna kan inte hitta dokumentation som visar att enhetschefens bisyssla har prövats.

En verksamhetschef vid en klinik inom Örnsköldsviks sjukhus har suttit som styrelsesuppleant i ett bolag som har fakturerat landstinget 28 gånger sedan 2008 på sammanlagt 103 082 kronor. Inte heller verksamhetschefens bisyssla ska enligt revisorernas granskning ha prövats.

Sammantaget har över 80 procent av cheferna med en bisyssla inte fått den prövad, eller så har bisysslan inte omprövats de senaste åren.  Det riskerar att skada förtroendet för landstinget, skriver revisorerna i sin rapport. De anställdas saklighet och oberoende kan också ifrågasättas. Särskilt allvarligt är det att chefer har bisysslor i företag som har omfattande affärstransaktioner med landstinget och inte har fått sina bisysslor prövade, anser landstingsrevisorerna.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev