Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ledarskap

Varannan ST-läkare får inte kunskaperna kollade

Publicerad: 18 Juni 2008, 12:22

Landstingen följer sällan eller aldrig upp vad ST-läkarna lär sig under utbildningstiden. 54 procent får aldrig någon uppföljning alls, enligt en enkätstudie från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.


Den enkät som föreningen har gjort om ST-utbildningen 2008 visar att ST-läkarna i hög grad förväntas klara sin utbildning på egen hand. Regelbunden återkoppling, kunskapskontroll, internutbildning och handledarsamtal lyser ofta med sin frånvaro.

På frågan om hur ofta handledaren eller studierektorn följer upp eller testar vilka kunskaper som ST-läkaren förvärvar, svarar 54 procent ”aldrig”. Sämst ställt är det i Landstinget Halland där 73 procent svarar att det aldrig görs sådana uppföljningar.

– Man kan fråga sig vad detta betyder för patienterna och vården. Landstingen fullföljer inte sitt åtagande som utbildningsinstans när de struntar i att avsätta tid för uppföljning och systematisk utvärdering inom specialistutbildningen, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sylf.

Kontakt sker i förbigående
För Isabelle Cehlin, ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har ST-utbildningen fungerat bra, men hon håller med om att kunskapskontrollen är den svåraste delen i utbildningen.

– Den är jätteviktig, men läkare har svårt att bedöma varandra. Handledarna måste lära sig att ge feedback och ställa kontrollfrågor. Vi har precis startat med detta, men det är svårt, säger hon.

Handledarsamtalen är, enligt Sylf, viktiga redskap för att följa upp och stödja ST-läkaren i dennes utbildning. Men bara 63 procent har sådana samtal under ordinarie arbetstid. Många gång­er sker kontakten med handledaren i förbigående, på lunchtid eller i omklädningsrummet, där handledaren allmänt frågar ”hur går det?”.

– Jag har en bra handledare och vi har schemalagda möten varje månad. Men det är inte alla som har det så. Många får ha sina samtal på fritiden, berättar Isabelle Cehlin.

Stora skillnader i utbildning
Enligt Sylf är landstingens satsningar på internutbildning ett mått på vilken vikt de lägger på ST-utbildningen. Undersökningen visar att det finns stora regionala skillnader.

Regelbunden internutbildning ges till i snitt 68 procent av ST-läkarna. 30 procent säger att de aldrig får någon internutbildning alls. Mest internutbildning, 81 procent, ges till ST-läkarna inom Stockholms läns landsting, minst till dem i Landstinget Blekinge, 36 procent.

Sylf konstaterar också att knappt hälften av ST-läkarna har utbildade handledare. Socialstyrelsens kommande föreskrifter kräver att alla som handleder ST-läkare ska ha detta. Även kravet på att ha studierektor kommer att skärpas i föreskrifterna. Men redan nu har 88 procent av ST-läkarna en studierektor som ansvarar för utbildningen.

Enkätundersökningen gick ut till 4 503 ST-läkare och hade en svarsfrekvens på 45 procent.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev