lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Dömde läkaren: "Jag var sjuk då och jag är frisk nu"

Publicerad: 17 december 2008, 14:25

Dömde läkaren:

En läkare som har dömts för våldtäkt av en kvinna och grov misshandel av ett litet barn jobbar inom primärvården i Södra Älvsborg. Okej, tycker personalchefen. Nej, säger Socialstyrelsen.


I Lund har universitetet försökt stänga av en läkarstudent som fällts för våldtäkt mot barn, se Dagens Medicin nr 47/08. Högskolans avskiljandenämnd, Han, beslutade dock att låta studenten fortsätta sina studier.

– Vi bedömer om en student är en fara för omgivningen under studieperioden. Men det är sedan upp till Socialstyrelsen att bestämma om en person är lämplig som utövare av läkar-yrket, säger nämndens ordförande Thomas Johansson.

När det gäller läkarstudenten i Lund känner Socialstyrelsen till domen. Det är enligt Thomas Johansson inte säkert att studenten får läkarlegitimation.

Dagens Medicin kan nu avslöja ett fall där en student tillåtits fullfölja sina medicinstudier och få legitimation, trots att han dömts för ett allvarligt brott.

Det gäller en man som 1998, under pågående studier, dömdes till rättspsykiatrisk vård för våldtäkt mot en kvinna och grov misshandel av ett litet barn.

Mannen jobbar i dag som läkare inom primärvården i Södra Älvsborg.

All vårdpersonal som rekryteras inom Västra Götalandsregionen kontrolleras mot brotts- och misstankeregistret.

Så gjordes även i detta fall, uppger personalchefen Bengt Brunius. Domen var därför känd för honom och områdeschefen där läkaren jobbar, då läkaren anställdes.

Välkänt hos arbetsgivaren
Primärvårdsdirektör Kerstin von Sydow kände till att läkaren var dömd, men inte hur allvarligt brottet var.

– Jag vet att vi haft diskussioner i ett fall, där vi gjort en bedömning.

Vad kände du till om att läkaren är dömd till rättspsykiatrisk vård för våldtäkt och barnmisshandel?

– Till rättspsykiatrisk vård? Nej, det kände jag inte till. Det är klart att inte det är lämpligt om det är så allvarligt som du säger.

Bengt Brunius tillträdde som personalchef för två månader sedan och vill inte uttala sig i enskilda fall.

– En dom behöver inte nödvändigtvis hindra en rekrytering. Det här är en allvarlig incident, men man måste se till omständigheter som hur gammalt ett ärende är och så vidare.

Mest insatt i fallet är områdeschefen där läkaren jobbar.

– Vi har gjort en noggrann genomgång där vi tagit hänsyn till hur lång tid som förflutit, vilka omständigheter som rådde vid tillfället och hur personen mår i dagsläget. Vi har också vägt in den medicinska bedömningen, berättar områdeschefen om hur resonemanget gått.

Men är det lämpligt att en person som fällts för ett så allvarligt brott jobbar som läkare?

– Om en person döms till något en gång i livet är det inte meningen att den ska dömas i allt annat. Har man genomgått sin behandling måste man bedöma enligt de nya förutsättningarna.

Områdeschefen uppger att Socialstyrelsen var inkopplad då beslutet att rekrytera läkaren togs, men inte på vilket sätt.

Thomas Tegenfeldt, chef för Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet, känner själv inte till fallet och tar därför för givet att domen inte har kommit till myndighetens kännedom.

– Är det ett så grovt brott som våldtäkt så tycker jag naturligtvis inte att det är bra. Det skulle sannolikt vara skäl för att gå in med en begäran om att ta bort legitimationen, säger han.

”Jag är frisk nu”
Läkaren själv säger till Dagens Medicin att han aldrig försökt att dölja sin dom och att den faktiskt aldrig var ett problem i samband med anställningen.

– Det är klart att det inte var något positivt och det är klart att det är belastande för mig personligen. Framför allt är det jobbigt för min familj. Men jag ser det som utagerat. Det hände för länge sedan och det som hände var hemskt. Men jag var sjuk då och jag är frisk nu, säger läkaren.

Lisa Röstlund
lisarostlund@dagensmedicin.se

Relaterat material

Fackordföranden tveksam till våldtäktsdömd läkarstudent

Läkarstudent våldtog barn – får fortsätta utbildningen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev