fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Hon ger cheferna genusblick

Publicerad: 21 maj 2007, 11:36

Jämställdhet är ingen självklarhet i sjukvården, varken för patienterna eller för de anställda. Mätbara mål är Marianne Melkerssons metod för att få ut dolda värderingar om genus i ljuset.


När ambulanssjukvården i Mölndal arbetade med könsuppdelad statistik upptäckte de stora skillnader i hur de behandlade män och kvinnor. Vid höftfrakturer, en av de vanligaste orsakerna till utryckning, upptäcktes att 33 procent av männen men bara 4 procent av kvinnorna fick "prio ett", det vill säga snabb utryckning. Dessutom såg de att männen överlag gavs mycket mer smärtlindring än kvinnorna.

– Personalen blev själv mycket förvånad över detta. De fann ingen rimlig förklaring till skillnaderna och en konsekvens av översynen blev att man nu smärtlindrar samtliga med höftfrakturer, säger Marianne Melkersson, strategisk jämställdhetssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Hon har lång erfarenhet av jämställdhetsarbete inom vården. De senaste tio åren har hon haft flera tunga chefspositioner i Västra Götalandsregionen – bland annat som divisionschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus.

Intresset för ett genusperspektiv i arbetet väcktes då hon, som är geriatriker, började arbeta som överläkare i mitten av 1980-talet.

– Det var först då, när jag blev en del av maktstrukturen, som jag konfronterades med okunnigheten om skillnaderna mellan kvinnors och mäns situation, som att cheferna oftast var män och att kvinnornas löner genomgående var lägre.

Hon blev fackligt aktiv och bildade kvinnliga nätverk och försökte synliggöra strukturerna för ledningen så att den kunde göra något åt dem. Men hon möttes till stor del av oförstående. De manliga läkarna såg inte problemet och det var många kvinnor som blev synbart provocerade.

– Många av de kvinnliga kollegorna ville inte se det strukturella problemet, utan hävdade att det låg på individnivå.

Jämställhetsarbetet på den tiden bedrevs av eldsjälar i små grupper. Först på senare år har det börjat skötas mer professionellt, menar Marianne Melkersson som ordnar utbildning i ämnet för de högsta cheferna i regionen.

– På 1990-talet kom frågan upp på dagordningen och först nu utbildar man chefer i jämställdhet, säger hon.

Marianne Melkersson har också utvecklat ett så kallat styrkort, en slags komprimerad handlingsplan med konkreta förslag på aktiviteter, som ett hjälpmedel för jämställdhetsarbetet.

– Vi vill kunna avläsa om något verkligen händer. Uppföljning är alltid den svåra delen. Med styrkortet pekar vi centralt på att det här är bra att jobba med. Mycket handlar om att få igång tänkandet. Vården är inte könsneutral, men många vet inte om det.

Hon kan mötas av protester, många tycker att arbetet blir alltför omfattande, men Marianne Melkersson menar att vitsen med styrkortet till stor del är att skapa nyfikenhet och en inriktning.

– Jag har en stark tilltro till vårdpersonalens inneboende nyfikenhet, den som driver oss att ställa diagnos. Titta på könsuppdelad statistik och ställ frågan: Vad beror skillnaderna på? Resultatet av att inte se över detta kan ju bli direkta felaktigheter i vårt arbete!

Det osynliga och omedvetna är själva kärnorsaken till att ojämställdheten ännu är en uppgift att lösa, anser Marianne Melkersson. Detsamma gäller lönesituationen.

– Problemen med kvinnors lägre lön kvarstår än i dag. Det beror till stor del på att både kvinnliga och manliga chefer på alla nivåer omedvetet är offer för traditioner och uppfostran. Män uppfostras till att ta för sig. De blir också oftare tillfrågade om ledaruppdrag – de synliggörs mer.

Men jämställdhetsaspekten uppmärksammas allt mer inom vården, även internationellt. Förra året deltog Marianne Melkersson i den första världskongressom arrangerats i "gender medicine".

– Intresset växer och i dag har vi ändå kommit så långt att vi kan uppmärksamma och sätta namn på strukturella fenomen.

Maria Bång

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev