onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

JO och Socialstyrelsen granskar Livräddarna

Publicerad: 8 mars 2005, 14:51

Tv-serien Livräddarna som skildrar akutsjukvård i ambulanshelikopter granskas av JO och Socialstyrelsen. Frågan är om det var etiskt och juridiskt rätt gentemot patienterna att låta filmteamet vara med.


I sex avsnitt har SVT under januari och februari visat hur ambulanshelikopterteamet, som hör till Södersjukhuset i Stockholm, arbetar. Tv-tittarna har närgånget kunnat följa hur teamet behandlat patienter som är sjuka eller som råkat ut för olycksfall. Serien fick stort genomslag och publicitet.  Socialstyrelsen är dock tveksam till om det var etiskt och juridiskt rätt av Södersjukhuset att, genom ett avtal med filmarna, tillåta massmedia att få tillgång till patientuppgifter om akut sjuka personer som många gånger befann sig i en krissituation.

Har ännu inte fattat något beslut  Ärendet hos Socialstyrelsen har öppnats sedan trafikskadeforskaren Jörgen Lundälv vid Göteborgs universitet begärt att Socialstyrelsen gör en granskning av Södersjukhusets agerande då det sade ja till inspelningen av programserien. Jörgen Lundälv vill bland annat veta om sjukvården, på grund av filminspelning, kan avtala bort personalens tystnadsplikt vid akututryckningar samt vilket juridiskt ansvar sjukhuset har vad gäller patientens samtycke om deltagande och vad detta samtycke kan vara värt i en pressad situation.

- Tv-teamet ska ha följt ambulanshelikoptern i ett och ett halvt år. Det innebär att runt 3 000 patienter kan ha blivit tillfrågade om medverkan i tv-serien. Det har under denna tid blivit en rutin att tillfråga patienterna om de vill vara med i tv. Jag undrar hur många som tackade nej, och hur många patienter som kan ha känt sig besvärade eller kränkta av filmteamet, säger Jörgen Lundälv.

Han är kritisk till att akutsjukvården släpper in media på det sätt som gjorts i Livräddarna.

- Jag är rädd för att detta öppnar för fler liknande inslag i media där enskilda exponeras i en känslig situation, säger Jörgen Lundälv som även anmält Södersjukhuset till Justitieombudsmannen, JO.

Fredrik Undevik, producent för Livräddarna, håller inte med.

- Jag tycker att vi har gjort allt som står i vår makt för att ingen människa ska fara illa. Det var vid ytterst få tillfällen som människor sade nej till filmning eller inte vill vara med i programmen, säger han.

Anestesiläkaren Karin Sedig, som blev folkkär efter serien, anser att hon under filminspelningen arbetat med patienternas bästa och deras integritet för ögonen. Hänsyn har i alla lägen tagits till de patienter som inte velat delta, hävdar hon.

Ska diskuteras vid nästa möte  Socialstyrelsen har ännu inte fattat något beslut men har inhämtat svar från Södersjukhusets chefläkare Eva Tillman som skriver att den medicinska vården inte har påverkats negativt och att samtliga patienter beretts möjlighet att se materialet före sändning.

Socialstyrelsen har även tagit del av det avtal som upprättades mellan SVT och Södersjukhuset inför filmprojektet.

Av avtalet framgår att filmningen när som helst ska kunna avbrytas och att "Sjukvårdspersonalen skall vara uppmärksam på att patientens integritetsskydd tillgodoses".

Jörgen Lundälv framhåller att avtalet undertecknades först efter det att filmarbetet startat.

- Avtalet är underskrivet den 16 december 2003. En av de olyckor som fanns med i serien spelades in den 6 december 2003.  Även Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd, EAR, kommer att ta upp denna fråga.

- Det är viktigt att det är sjukvårdspersonalen som frågar patienten om denne vill bli filmad. Patienten måste då också ges möjlighet att tänka över om de vill vara med eller inte, säger Robert Leth, ordförande i EAR.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev