Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vårdutbildning

Hon ska se över om Sveriges utbildningar till sjuksköterska och barnmorska håller måttet

Publicerad: 21 april 2021, 12:14

Agneta Karlsson, utredare och generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Foto: Jann Lipka

Utbildningsdepartementet har tillsatt en utredning för att säkerställa att examensmålen för barnmorskor och sjuksköterskor EU-anpassas och uppfyller kompetensbehoven.


Ämnen i artikeln:

Matilda ErnkransTLV

Utbildningarna ska uppfylla de minimikrav som finns gällande omfattning i antal studietimmar i enlighet med EU-rätten. Det räcker inte med poäng. Om Sverige inte agerar hotar böter.

Det är inget litet uppdrag som Agneta Karlsson, generaldirektör vid Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, har att ta itu med.

– Agneta Karlsson är med sin långa erfarenhet mycket lämpad att se över regleringen kring kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen, och jag ser fram emot att ta del av utredningens arbete framöver, säger utbildningsminister Matilda Ernkrans (S), i ett pressmeddelande från regeringen.

Sverige har kritiserats av EU-kommissionen för att inte beräkna utbildningar för sjuksköterskor och barnmorskor på ett sätt som rimmar med EU:s krav. Enligt EU ska antalet studietimmar anges i den nationella lagstiftningen, inte bara i veckor som motsvarar vissa högskolepoäng, så som det anges i Sverige. 

Det svenska argumentet att dessa poäng kan översättas till så kallade ECTS-poäng, som utarbetats inom EU för att kunna jämföra innehåll och omfattning i högre utbildningar, har inte godkänts av EU som inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige. Det innebär att kommissionen, om inte Sverige följer EU:s regelverk, kan överlämna ärendet till EU-domstolen som i sin tur kan utdöma böter. 

Så nu ska utbildningarnas omfattning i antal timmar regleras i författning, och omfattningen i antal högskolepoäng kan behöva justeras, enligt utredningsdirektivet.

Där passar utbildningsdepartementet på att framhålla att EU-kommissionen ”inte har haft några synpunkter på kvaliteten i de svenska utbildningarna”.

Tiden för verksamhetsförlagd utbildning, vfu, behöver också ses över och öka i omfattning, enligt direktivet. Klinisk undervisningstid anses nämligen av EU, inte kunna ersättas av simulering på kliniska undervisningscentrum. Dialogen mellan hälso- och sjukvårdshuvudmännen och lärosätena behöver fördjupas och formerna för samverkan utvecklas ytterligare för att fler vfu-platser ska kunna tas fram.

Agneta Karlsson kommer också att få ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuksköterskor och barnmorskor behöver ändras för att säkerställa kompetensbehoven. De förändringar som pågår inom den svenska hälso- och sjukvården och förlossningsvården kan innebära att kompetenser behöver utvecklas och förändras, bland annat i syfte att undvika patientskador, enligt underlaget. 

Om Agneta Karlsson kommer fram till att det behövs, ska hon, enligt direktivet, också föreslå nya eller ändrade mål i examensbeskrivningarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Länk till regeringens utredningsdirektiv 2021:26

Kommentera

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  Kommentarer publiceras efter granskning.

Susanna Pagels

Reporter

susanna.pagels@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Matilda ErnkransTLV

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev