Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vårdutbildning

Krångel när Läkarförbundet röstade

Publicerad: 9 december 2011, 13:21

De elektroniska valdosorna ställde till bekymmer vid dagens första omröstning.

Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Totalt skulle 38 motioner avhandlas vid Läkarförbundets fullmäktige under fredagsförmiddagen. Redan vid den första motionen uppstod problem.


De första två motionerna avhandlades i en gemensam diskussion eftersom de båda handlade om att öka lokalföreningarnas inflytande i fullmäktige.

– Det handlar inte om att ifrågasätta yrkesföreningarnas roll inom Läkarförbundet. Vi tycker att de har fått ett oproportionerligt stort inflytande i verksamheten, sade Anders Åkvist, ordförande i Hallands läkarförening, när han stod vid talarstolen.

Martin Sandelin, vice ordförande i Sylf, menade dock att yngre läkare och studenter, liksom privatläkare, kunde förlora på att få en minskad representation.

Sedan den andra motionen dragits tillbaka av motionären själv skulle fullmäktige ta ställning till den första. Ska centralstyrelsen utreda hur mandatfördelningen i fullmäktige kan förändras för att öka lokalföreningarnas inflytande? Fullmäktige var inte överens. Vid en första omröstning blev resultatet 63-63. Enligt stadgarna ska man då lotta, men eftersom det rådde oklarheter kring hur de elektroniska valdosorna fungerade beslutade man att göra en omröstning. Denna gång blev det en övervikt för ja sidan med 68-64.

De efterföljande motionerna avhandlades smärtfritt, där fullmäktige gav ett rungande ja-svar till centralstyrelsens och utskottens förslag till beslut. Först när farmakologins roll blev temat uppstod återigen livlig diskussion. Fullmäktige enades om att Läkarförbundet ska främja läkares kunskaper inom farmakologi.

Mycket diskussion blev det också kring den sista motionen, som handlade om fortbildning inom vårdvalsbegreppet.

– Lika viktigt som att sortera sopor ska det vara att erbjuda fortbildning, sade Svante Svensson från Distriktsläkarföreningen.

Men Anders Åkvist talade emot en generell förbundspolitik kring fortbildning och förslaget på att införa ekonomisk ersättning för dem som klarar fortbildningsmålen., Han menade att det i Region Hallands fall kunde verka hämmande. Där funkar vårdvalet väl, trots avsaknad av en tjock metodbok och mängder regleringar, var hans bild.

– Det är bra med all hjälp och allt stöd till Stockholm och alla andra olyckliga i landet, men vi känner oss snarare hämmade av det här, sade Anders Åkvist.

Fullmäktige beslutade att ta bort formuleringen om ersättning och att Läkarförbundet ska verka för ”att vårdvalets regelverk utformas så att genomförd fortbildning ska redovisas”.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev