Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vårdutbildning

Riksrevisionen kritiserar utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen

Publicerad: 23 februari 2021, 10:58

Läkarutbildningen var en av två utbildningar som levde upp till regeringens mål.

Foto: SDI Productions

Regeringens satsning på utbyggnad av högskoleutbildningar inom bristyrken får svidande kritik av Riksrevisionen. Endast två utbildningar lever upp till regeringens mål. Den ena är läkarutbildningen.


Ämnen i artikeln:

I korthet

Regeringens satsningar på att bygga ut högskoleutbildningarna inom vissa bristyrken har inte gett önskat resultat. Förutom läkarutbildningen och arkitektutbildningen klarade de övriga högskoleutbildningarna, där barnmorskeutbildningen och sjuksköterske- samt specialistsjuksköterskeutbildningen ingår, inte målet att utöka antalet platser. 

Enligt Riksrevisionens granskning har de uppsatta målen i vissa fall inte ens nåtts till hälften. En förklaring är att uppdraget har varit svårt att genomföra till följd av yttre omständigheter som inte har gått att påverka. 

– Till exempel har flera av utbildningarna redan från början lockat få studenter, och det har varit brist på disputerade lärare och praktikplatser. Då hjälper det inte att enbart skapa fler utbildningsplatser, säger Keili Saluveer, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande. 

Myndighetens bedömning är att en utbyggnad av platser endast är effektiv om det finns ett överskott av sökande studenter. I de fall där det däremot saknas studenter föreslår Riksrevisionen andra åtgärder, som att höja genomströmningen av studenter. 

Riksrevisor Helena Lindberg anser att det är bra att regeringen agerar för att öka kompetenshöjningen inom bristyrken, men menar att skolorna måste få större inflytande över hur det ska gå till. 

– För att få bättre resultat behöver uppdragen i större utsträckning utgå från lärosätenas förutsättningar att genomföra dem, säger hon i ett pressmeddelande. 

Riksrevisionens rekommendationer i korthet

Om regeringen överväger nya liknande satsningar rekommenderar Riksrevisionen regeringen bland annat att:

 

• Ta större hänsyn till externa faktorer som kan påverka genomförandet, till exempel genom att ge lärosätena större frihet att själva välja vilka bristyrkesutbildningar som ska byggas ut

• Ge lärosätena mer tid till planering och genomförande

• Överväga att styra uppdragen mot att höja antalet studenter som går klart sina utbildningar, snarare än antalet utbildningsplatser.

 

Malin Wernström

Reporter

malin.wernstrom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

I korthet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev