Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Obehandlad blodbrist ökar risken att dö vid hjärtsvikt

Blodbrist, eller anemi, ökar risken för död och sjukhusinläggning hos patienter med hjärtsvikt. Resultat från en mindre studie, presenterad av Don Silverberg på kardiovaskulära vårmötet, antyder att behandling med erytropoietin och järn kan förbättra situationen för hjärtsviktspatienter.
Annons:
Det tycks finnas ett direkt samband mellan grad av hjärtsvikt och blodvärde. Data från aktuella studier på hjärtsviktspatienter visar att ju svårare hjärtsvikt patienterna har, desto lägre är deras blodvärde. Totalt sett har mellan en tredjedel och hälften av alla hjärtsviktspatienter ett Hb-värde under 120 gram hemoglobin per liter blod. Ett normalt blodvärde ligger mellan 120 och 150 gram per liter. På ett möte vid det Kardiovaskulära vårmötet i Stockholm, berättade professor Don Silverberg från Tel Aviv Medical Center i Israel om en mindre interventionsstudie som hans grupp gjort på patienter med anemi och hjärtsvikt. Studien omfattar 32 patienter där vänsterkammarens tömningsfunktion, ejektionsfraktion, var mindre än 40 procent. Hos friska ligger ejektionsfraktionen över 50 procent. Patienternas blodvärde låg kontinuerligt på mellan 100 och 115 gram per liter. Hälften av patienterna fick på toppen av sin övriga medicinering med betablockerare, ACE-hämmare och diuretika, också en behandling med erytropoietin, som stimulerar bildning av röda blodkroppar, och intravenöst järn. Erytropoietin gavs med injektion under huden en till tre gånger per vecka, och intravenöst järn gavs varannan vecka till dess att patienterna uppnådde ett Hb på 120 gram per liter. Patienterna följdes i genomsnitt i åtta månader och tilläggsbehandlingen hade tydlig effekt i flera avseenden. Antalet genomsnittliga dagar på sjukhus föll från 13,8 till 2,9 i den behandlade gruppen, medan de ökade i den obehandlade gruppen från 9,9 till 15,6 dagar. Vänsterkammarfunktionen förbättrades från en genomsnittlig ejektionsfraktion på 30,8 procent till 36,3 procent i den behandlade gruppen. Under samma tid försämrades ejektionsfraktionen i den grupp som inte fick erytropoietin och intravenöst järn från 28,4 procent till 23,0 procent. Dessutom ökade patienternas upplevda livskvalitet markant i gruppen som fick tilläggsbehandlingen. - Det klart att vår studie är en mycket liten interventionsstudie vars resultat måste bekräftas i större studier. Men våra resultat är konsistenta med de samband man ser i andra typer av studier mellan risk och ett lågt Hb hos hjärtsviktspatienter, säger Don Silverberg (se länk till studie i rutan uppe till höger). Svenska kardiologer i auditoriet konstaterade att de i allmänhet inte uppmärksammar patienternas blodvärde på det sätt som Don Silverberg menar att man bör göra. - Nej, vi kanske konstaterar att en patient har lite lågt Hb, men det är sällan det föranleder en riktad och uppföljande behandling mot just detta, säger Eva Swahn professor i kardiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Hasse Karlsson

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler