Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ilskna föreningar överväger att lämna Läkaresällskapet

Svensk plastikkirurgisk förening och Svensk urologisk förening ska diskutera att lämna Läkaresällskapet. Den drastiska åtgärden kan bli följden av att sällskapet valde att stödja Socialstyrelsens förslag till specialitetsindelning utan att markera att det även finns ett stort motstånd bland sektionerna.
Annons:
I februari presenterade Socialstyrelsen sitt omdiskuterade förslag där dagens 62 medicinska specialiteter delas in i 53 bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. I sitt remissvar till socialdepartementet valde Läkaresällskapet att ställa sig bakom förslaget som helhet, se Dagens Medicin nr 25-32/03 - trots att negativ kritik framfördes från flera av Läkaresällskapets sektioner. I Socialstyrelsens utredning föreslås plastikkirurgi bli grenspecialitet till kirurgin. Svensk plastikkirurgisk förening är en av de sektioner som har motsatt sig den nya specialistindelningen. Utträde ska diskuteras på möte Gunnar Kratz är facklig sekreterare för föreningen. Han berättar att flera medlemmar har framfört sitt missnöje över att Läkaresällskapet inte lyssnade på föreningens synpunkter. - Vi tycker att Läkaresällskapet i sitt remissvar borde ha nämnt att det finns sektioner som är skarpt kritiska till specialitetsindelningen och markerat att det finns en hel del motstånd. Det kan bli aktuellt med ett utträde, det ska diskuteras vid nästa föreningsmöte, säger han. Även Svensk urologisk förening är besviken på Läkaresällskapet och ska diskutera frågan om ett eventuellt utträde. - Jag tänker ta upp det på nästa föreningsmöte. Vi är väldigt kritiska och inom föreningen finns åsikter att Thomas Ihre ska avgå. Han har förbrukat sitt förtroende bland flera av sektionerna, säger Peter Ekman, ordförande för urologföreningen. Majoritetens åsikt fick styra Enligt Thomas Ihre, ordförande för Läkaresällskapet, skickades förslaget ut på remiss till alla sektioner. Majoriteten av de 32 som lämnade synpunkter på Socialstyrelsens förslag var positiva, vilket låg till grund för Läkaresällskapets remissvar. Men Thomas Ihre understryker att det är viktigt att Socialstyrelsen kontinuerligt ser över specialitetsförteckningen. Det ska finnas möjligheter att ändra specialitetsindelningen, om det behövs. Att Läkaresällskapet skulle ha skickat ut förslaget på remiss bland sektionerna känner inte urologföreningen till. - Jag mejlade till Läkaresällskapet och frågade om de ville ha ett yttrande från sektionerna, men fick via en sekreterare till svar att det inte behövdes utan att de skulle skriva svaret själva, säger Gunnar Aus, vetenskaplig sekreterare i urologföreningen. Det finner Thomas Ihre mycket egendomligt och hänvisar till att utredningen ska ha gått ut på remiss till alla sektioner. Och han tycker att det är tråkigt att det finns sektioner som ifrågasätter ett fortsatt medlemskap i Svenska läkaresällskapet. - Det vore förfärligt synd, men vi kan inte tvinga några enskilda medlemmar att vara med i Läkaresällskapet. Vi lever i en demokrati och det naturliga är att man stiger ur en förening som man upplever inte motsvarar ens förväntningar, säger han. Thomas Ihre beklagar att urologerna och plastikkirurgerna bara ser nackdelar med förslaget. Som fördelar nämner han förbättringar av läkarnas ST-utbildning, men även obligatoriet med basspecialiteter. - Sjukvårdens innehåll är i dag så omfattande att det krävs en bredare kompetens. Det finns en risk att man annars bara kan sin egen specialitet och då kan man inte på alla länssjukhus ta hand om alla patienter.

Jessica Nordin

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler