Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Varning för att ge medel mot blodbrist till cancersjuka

Läkemedelsverket rekommenderar försiktighet med att ge erytropoietin, epo, till patienter som genomgår cancerbehandling. Detta sedan två nya randomiserade studier visat att en klar försämring hos de cancerpatienter som behandlades med epo jämfört med kontrollgruppen.
Annons:
I den ena studien ingick 939 bröstcancerpatienter. Den avbröts när uppföljningen efter ett år visade att överlevnaden var signifikant sämre i den grupp som fick epo, 70 procent, jämfört med 76 procent i placebogruppen. En analys visade att skillnaden framför allt berodde på en överdödlighet under de första månaderna. Den andra studien gjordes på 351 patienter med cancer i huvud-halsområdet och som genomgick strålbehandling. Resultaten visade att risken för lokal-regional tumörväxt var större hos patienterna som fick epo-behandling än hos dem som fick placebo. Epo stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Men receptorn för denna kroppsegna substans finns uttryckt även i tumörvävnad, framför allt vid syrebrist. Experimentella data tyder på att epo i dessa fall kan öka tumörcellernas resistens mot cytostatika. Det kan också påskynda nybildning av tumörrelaterade blodkärl. Dock är resultaten motstridiga. Epo används i dag för att öka livskvaliteten hos cancerpatienter med anemi. Enligt Läkemedelsverket kan behandlingen även i fortsättningen kan vara motiverad, men myndigheten anser den bör ges med försiktighet. Andra indiktionsområden för epo, till exempel anemi vid njursjukdom, berörs inte av varningen.

Kommentarer