Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Hög andel fritt testosteron minskade risken för Alzheimers

Män med hög andel fritt testosteron i serum hade lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Det framkommer i en amerikansk studie som publiceras i tidskriften Neurology.
Annons:
Forskare från bland annat National Institute on Aging, Baltimore, USA, ville undersöka hur testosteron påverkar risken för Alzheimers sjukdom. Långtidsstudie påbörjades redan 1958 och män som var 32-87 år rekryterades vid olika tidpunkter. De följdes 19,1 år i genomsnitt. Vartannat år gjordes bland annat neurologiska och neuropsykologiska undersökningar. Männen hade ingen Alzheimerdiagnos när studien inleddes. Testosteronhalterna mättes. Även andelen fritt testosteron beräknades, så kallat FTI. FTI beräknas genom att totalmängden testosteron delas med mängden SHBG, könshormonbindande globulin, och uttrycks i nanomol per nanomol. Risken för Alzheimer minskade med högre FTI även efter justering för ålder, utbildning, rökning, kroppsmasseindex BMI, diabetes, cancer och hormontillskott. Efter motsvarande justering hade totalmängden testosteron ingen signifikant inverkan på risken för Alzheimer. En ökning av FTI med 10 nanomol per nanomol motsvarade en minskning av risken för Alzheimer med 26 procent. Forskarna understryker att skillnaden i fritt testosteron sågs tidigare än diagnosen Alzheimer ställdes. De skriver att ytterligare forskning är nödvändig för att avgöra om en hög andel fritt, kroppseget testosteron kan skydda äldre män från att utveckla Alzheimers sjukhus.

Sten Erik Jensen

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler