Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Hormonspiral påverkar nyttigt blodfett

Kvinnor som använder hormonspiral eller minipiller har en lägre mängd HDL-kolesterol i blodet än kvinnor som inte tar hormoner alls. Mycket tyder på att det är progesteronet som påverkar det "goda" kolesterolet negativt, enligt en ny norsk avhandling.
Annons:
Läkaren och forskaren Sidsel Graff-Iversen vid Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo, har i sin avhandling studerat hur hormoner, både progesteron och östrogen, påverkar olika riskfaktorer för hjärtsjukdom.

I hennes forskning ingår bland annat en studie med 30 000 norska kvinnor som genomgick en hälsoundersökning under åren 1997-1999. Kvinnorna var i åldern 40-42 år.

3 000 av kvinnorna använde sig av preventivmedel som enbart innehöll gulkroppshormonet progesteron - hormonspiral, minipiller eller p-spruta. Resten åt inga hormoner alls. De var studiens kontrollgrupp.

Mari Rian Hanger

Resultaten visar att de kvinnor som använde hormonspiral, minipiller eller p-spruta hade en lägre nivå av HDL-kolesterol, high density lipoprotein, i blodet än kvinnorna i kontrollgruppen.

HDL har en viktig roll i transporten av kolesterol från blodkärlens väggar tillbaka till levern och motverkar därför ateroskleros. Ett högt naturligt HDL-värde anses därför vara en skyddsfaktor mot hjärt-kärlsjukdom.

Sidsel Graff-Iversen tycker att det är speciellt intressant att kvinnor som har hormonspiral har en låg HDL-nivå. I hennes studie hade dessa kvinnor både bättre hälsa och sundare levnadsvanor än kontrollgruppen - de rökte mindre, motionerade mer och var mindre överviktiga. Ändå hade de en riskökning på 40 procent för att ha ett HDL-värde på mindre än 1,1 mmol per liter blod.

Hormonet i en hormonspiral är levonorgestrel.

- Det är känt från tidigare forskning att levonorgestrel har en påverkan på HDL-kolesterolet, men det var inte säkert att detta skulle slå igenom i en befolkningsstudie med tanke på de små doser som spiralen avger. Det fanns också en dosrespons - ju längre kvinnorna hade haft sin spiral, desto lägre var deras HDL-värde, säger Sidsel Graff-Iversen.

Kvinnorna som använde minipiller eller p-spruta hade en ännu högre risk för låga HDL-nivåer, en riskökning på två till tre gånger.

De som använde p-spruta hade sämre levnadsvanor och en sämre hälsa än kontrollgruppen, vilket kan vara en bidragande orsak till de dåliga värdena i just den gruppen.

Sidsel Graff-Iversen, som disputerade den 22 april vid universitetet i Oslo, vill absolut inte dra slutsatsen att kvinnor hellre ska använda vanliga p-piller med östrogen än minipiller och hormonspiral.

- Vi vet inte om resultaten har någon hälsomässig betydelse och kvinnor ska inte byta preventivmedel på grund av detta.

Kommentarer