Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Livskris och halsfluss vanligt före psoriasis

Stressiga livssituationer kan vara av större betydelse för utbrott av psoriasis än vad man tidigare har trott. I en färsk svensk studie hade hälften av patienterna med den vanligaste formen av psoriasis genomgått en livskris strax före sjukdomsutbrottet.
Annons:
Orsakerna till den vanliga hudsjukdomen psoriasis är inte kända, men det anses säkerställt att immunsystemet spelar en avgörande roll liksom att ärftlighet har stor betydelse.

I en studie vid Karolinska institutet i Solna försöker forskare nu få en bättre bild av vad som utlöser sjukdomen. Genom att följa 1 000 patienter under sjukdomsförloppet hoppas de hitta faktorer som skiljer sig mellan patienter med olika typer av psoriasis och matchade friska kontrollpersoner.

Nyligen publicerades de första resultaten som beskriver den kliniska bilden vid sjukdomsdebut hos de 400 först inkluderade patienterna. Resultaten bekräftar vissa sanningar om psoriasis, men bjuder också på en del överraskningar.

- Det kliniska intrycket är visserligen att stress och psykisk påfrestning kan förvärra psoriasis, men det som förvånade oss var att vi såg så starkt samband mellan en nyligen genomgången krisartad livssituation och debut av den vanligaste kliniska formen av psoriasis, säger Lotus Mallbris, läkare och medlem i forskargruppen, vid enheten för dermatologi på Karolinska institutet.

Infektion var en viktig händelse Hela 46 procent av patienterna angav att de upp till två månader före sjukdomsdebuten hade varit med om vad forskarna definierat som livskris, exempelvis skilsmässa, en nära anhörigs död eller avsked från jobbet. Enligt Lotus Mallbris var sådana livskriser det som tydligast utmärkte de aktuella patienterna.

- Den epidemiologiska forskningen om psoriasis bygger hittills till största del på retrospektiva uppgifter, som är betydligt mindre säkra. Fördelen med denna undersökning är att den äger rum i nära anslutning till sjukdomsdebut och att vi kan följa patienterna prospektivt, säger Lotus Mallbris.

Vid en mindre vanlig akut form av psoriasis, så kallad guttatpsoriasis, där utslagen består av mindre hudutslag, ofta över stora delar av kroppen, kunde forskarna inte se samma starka koppling till livskris. I stället visade sig en nyligen genomgången infektion, framför allt halsfluss, vara den viktigaste händelsen i samband med sjukdomsdebut.

- Det är tidigare känt att streptokockinfektion kan utlösa akut psoriasis, vilket våra data bekräftar. I 84 procent av fallen såg vi en koppling till en infektion, och i totalt 64 procent av fallen kunde vi också påvisa streptokocker hos patienterna, säger Lotus Mallbris.

Ledbesvär kom tidigt I studien undersöktes också vilken typ av symtom som patienterna hade vid sjukdomsdebut. Bland patienter med vanlig psoriasis, hade 15 procent ledpåverkan associerat till psoriasis. Siffran för patienter med guttatpsoriasis var 5 procent.

- Den gängse bilden är kanske att psoriasisartrit och andra ledbesvär är något som kommer senare i sjukdomsförloppet, men våra data pekar på att det kan vara vanligare än man trott redan i början av sjukdomsförloppet, säger Lotus Mallbris.

Forskarna vid Karolinska institutet följer nu upp hur sjukdomen utvecklas hos patienterna, bland annat i förhållande till hur dessa kan hantera stress. Inom ett halvår väntas forskarna lägga fram resultat om vad som utmärker patienterna genetiskt.

Carl-Magnus Hake

Kommentarer