Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

50 miljoner extra till IT i sjukvården

Den nya regeringen står bakom den nationella IT-strategin för sjukvården, men redan i mars nästa år kommer en ny version. Samtidigt skjuter regeringen till 50 miljoner kronor för att stimulera användningen av IT i vården, enligt Karin Johansson, statssekreterare i socialdepartementet.

Annons:

Karin Johansson var en av talarna på seminariet IT bygger den nya sjukvården, som arrangerades av Dagens Medicin och Computer Sweden på tisdagen den 12 december i Stockholm.

Det handlar inte om någon ny IT-strategi, var Karin Johansson dock snabb att understryka, utan om en handlingsplan där man konkretiserar hur arbetet ska gå vidare.

– Syftet med handlingsplanen är att koordinera alla aktiviteter, liksom hur det långsiktiga arbetet ska läggas upp. I handlingsplanen kommer vi också att klargöra ansvarsfördelning och finansiering, sade Karin Johansson.

Karin Johansson är statssekreterare hos socialminister Göran Hägglund. Hon kommer närmast från Microsoft där hon var försäljningsdirektör för offentlig sektor.

– Effektiva IT-system är en förutsättning för att utveckla kvaliteten och öka effektiviteten i hälso- och sjukvården. För att stimulera användningen av IT i vården skjuter den nya regeringen till 50 extra miljoner kronor från och med 2007, berättade Karin Johansson.

Av dessa pengar öronmärks 33 miljoner för att skapa en bättre IT-användning och för att driva på förnyelsen av vårdens IT-system. Resterande 17 miljoner går till Socialstyrelsens arbete att skapa en nationell informationsstruktur och en standard för elektronisk informationsöverföring.

När det gäller ett enhetligt begreppssystem lyfte Karin Johansson fram det internationella systemet Snomed CT (Systemized nomenclature of medicine, clinical terms).

– Det pågår en intern dialog om att teckna avtal med Snomed och att översätta begreppssystemet till svenska, berättade hon.

På konferensen ”It bygger den nya sjukvården” medverkade även Sören Olofsson, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, och ordförande för den nya beställarorganisation som ska samordna arbetet när den nationella IT-strategin ska förverkligas.

Sören Olofssons ordförandeskap upphör emellertid vid årsskiftet när han avgår som landstingsdirektör, efter en överenskommelse mellan honom och den nya landstingsledningen i Stockholm.

Åke Rosandher, landstingsdirektör, Landstinget Östergötland, tar över ordförandeskapet för beställarorganisationen.

Enligt Sören Olofsson är patientsäkerheten den viktigaste IT-frågan.

– Vi vet att sjukvården skadar och tar livet av tusentals patienter varje år i onödan, på grund av bristande information. Här finns mycket kvar att göra. Jag tycker därför att patientsäkerhetsfrågorna kunde ha lyfts fram ännu mer i den nationella IT-strategin, sa han.

Målet är att IT-strategin inom landstingssektorn ska vara genomförd 2009.

För att förverkliga den krävs gemensamma krafter och full enighet, betonade Sören Olofsson.

– Min bestämda övertygelse är att det handlar om ”nu eller aldrig”.   Vi kan inte jobba på det spretiga sätt som vi har gjort tidigare.

370 miljoner kronor, fördelade på tre år, kommer det att kosta landstingen att utveckla och införa en gemensam IT-infrastrukturplattform. Därtill kommer kostnader för bland annat en gemensam vårdportal och tjänsten vårdråd på telefon, berättade Sören Olofsson.

– Jag uppskattar den totala kostnaden för de nationella satsningarna till 500 miljoner kronor. Sedan kommer det till ytterligare kostnader för landstingen när man ska anpassa de lokala systemen till den nationella plattformen, förklarade han.

Webb-TV: Se det bästa från seminariet IT bygger den nya sjukvården i din egen dator.

Konferensen ”IT bygger den nya sjukvården” arrangerades av Dagens Medicin och Computer Sweden. Under dagen medverkade förutom Karin Johansson och Sören Olofsson även Eva Fernvall, Apoteket AB, Krister Svanberg, Capgemini, Roven Avron, DB Motion, Eva Andersson, Umeå kommun, Tjia Torpe, Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, Hanna Pohjonen, Rosalieco OY, Lars Lindsköld, Västra Götalandsregionen, Anita Eriksson Pallinder, Carelink, Guy Bisson, University of Sherbrooke, Kanada, Hans Kjelleryd, Telia Sonera, Åsa Vilbäck, Universitetssjukhuset Örebro, Björn Söderberg, Kiwok, Daniel Forslund, socialdepartementet, Karina Tellinger, Apoteket, Jörgen Lindqvist, Computer Sweden samt Per Gunnar Holmgren, Dagens Medicin. Konferensen leddes av Lars Gatenbeck, GZ Group.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler