Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Norrtälje sjukhus klarar cancer utan ett enda återfall

Inte ett enda återfall i ändtarmscancer, varken efter två eller fem år. Med det operationsresultatet slår Norrtälje sjukhus ut de flesta storsjukhusen i Stockholm. Bakom operationsresultatet står en enda kirurg, Nils Lundqvist.

Annons:
Norrtälje sjukhus klarar cancer utan ett enda återfall

Trots att Norrtälje sjukhus är ett av landstingets minsta sjukhus står det sig bra i konkurrensen med storsjukhusen. Det visar den årliga jämförelsen mellan sjukhusen när det gäller ändtarmskirurgi som Stockholms läns landsting gör.

Jämförelsen bygger på överlevnad som kvalitetsmått, två respektive fem år efter operationen. Norrtälje sjukhus är det enda sjukhuset i Stockholm läns landsting som, i den senaste jämförelsen, inte har några återfall, varken efter två eller fem år. Måttet recidiv, återfall, fungerar som ett kvitto på hur den kirurgiska tekniken fungerar.

Bakom nollresultatet i Norrtälje står en enda kirurg, Nils Lundqvist, som gör samtliga operationer vid sjukhuset, när det gäller ändtarmscancer. Han är naturligtvis nöjd med resultatet men vill inte jämföra sina resultat med dem vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– De har ett betydligt sämre utgångsläge än vad övriga sjukhus i landstinget har eftersom det är det enda sjukhus som tar emot de riktigt svåra fallen, säger Nils Lundqvist.

Men Norrtäljes patienter med ändtarmscancer är av samma svårighetsgrad som de som opereras vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus. Ersta sjukhus saknas i statistiken.

Nils Lundqvist betonar att en viktig del i kirurgens arbete är förarbetet.

– Jag är noggrann med bedömningen av vilket stadie tumören befinner sig i så att de riktigt svåra tumörerna, så kallade stadium 4-tumörer som behöver mer omfattande kirurgi, hamnar på Karolinska i Solna, säger Nils Lundqvist.

Sjukhus samråder om patienter
I dag har Stockholmssjukhusen gemensamma konferenser om den här patientgruppen. Varje onsdag har sjukhusen telefon- och videokonferens där de tar ställning till vilka patienter som ska strålas eller opereras, eller i vilken ordning ingreppen ska göras. Det innebär att det finns en samsyn mellan sjukhusen om hur patienter med ändtarmscancer ska behandlas.

– Det här resultatet glädjer oss extra eftersom det visar att sjukhusets storlek inte har så stor betydelse, däremot operationsvolym per operatör och naturligtvis operatören, säger Bo Hellström, verksamhetschef för kirurgkliniken vid Norrtälje sjukhus.

Torbjörn Holm, överläkare med ansvar för ändtarmskirurgin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, anser att Nils Lundqvist har flera egenskaper som gör honom till en duktig kirurg.

– Förutom att han är skicklig i det kirurgiska hantverket lägger han vikt vid att selektera patienterna, att se till att patienterna hamnar på rätt operationsbord, säger Torbjörn Holm.

I riket får 8 procent återfall
Riksgenomsnittet för återfall vid ändtarmscancer ligger på 8 procent på både två och fem år. I Stockholm ligger två sjukhus över riksgenomsnittet. Det är Danderyds sjukhus med 9,6 procent på två år och 8,7 procent på fem år respektive Södertälje sjukhus med 8,5 procent på två år och 10 procent på fem år. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, vars resultat var betydligt sämre än riksgenomsnittet för tre år sedan, har i dag betydligt bättre resultat med 0 procent återfall efter två år och 6 procent efter fem år.

Karolinska universitetssjukhuset i Solna där cirka 25–30 procent av patienterna har T 4-tumörer, mer komplicerade tumörer, har en återfallsfrekvens på 6 procent på två år och 8 procent på fem år.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler