Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Råd om blodbristbehandling ändrade

Cancerpatienter som kan botas bör inte behandlas med erytropoietin, EPO. Läkemedlet ska inte heller ges i förebyggande syfte. Det är Läkemedelsverkets nya rekommendation.

Annons:

Läkemedelsverket ändrar nu sina rekommendationer från 2001 sedan flera studier visat att erytropoietin påverkar överlevnaden negativt vid olika cancersjukdomar.

– Det här är en helt ny rekommendation jämfört med 2001. Då fanns fortfarande en stor tro på EPO , inte bara som livskvalitethöjande, utan också som en möjlig faktor för längre överlevnad, säger Bertil Jonsson, läkare och hematolog på Läkemedelsverket.

Erytropoietin är ett hormon som stimulerar produktionen av de röda blodkropparna. Brist på röda blodkroppar är en vanlig komplikation vid cancer. Anemin kan orsakas av sjukdomen i sig, eller uppstå som en biverkning av behandlingen.

Den nya rekommendationen kan ses som en uppföljning av en varning från Läkemedelsverket år 2004. Den utfärdades efter att två studier visat på ökad dödlighet när patienter fått EPO profylaktiskt, dels vid bröstcancer och dels vid tumörer i huvud-halsregionen. Studierna kritiserades för att inte vara väl genomförda, men Läkemedelsverket valde ändå att mana till försiktighet.

Sedan dess har nya studier tillkommit och det är dessa som ligger till grund för de nya riktlinjerna. Resultaten är dock inte entydiga. En del studier visar ingen skillnad i överlevnad medan andra visar på en ökad dödlighet. Återigen väljer Läkemedelsverket den säkra linjen.

– Jag medger att det är en ganska förvirrande bild men försiktighetsprincipen har väglett oss. I avvaktan på mer data råder vi läkarna att använda EPO med försiktighet vid cancer, framför allt cancer som kan botas, säger Bertil Jonsson.

Patienter med anemi orsakad av cancersjukdomen – och inte av kemoterapi – bör inte behandlas med EPO , skriver Läkemedelsverket. När det gäller profylaktisk behandling är myndigheten tydligare. EPO skall inte ges i förebyggande syfte även om blodvärdet förväntas sjunka när cancerbehandlingen inleds.

Den behandling som står till buds, när EPO inte finns som alternativ, är blodtransfusion. När en sådan ska ges måste enligt Bertil Jonsson bedömas individuellt utifrån hur påverkad patienten är av sitt låga Hb-värde.

Vid cancerformerna myelom, lymfom och kroniskt lymfatisk leukemi kan EPO -behandling dock fortfarande ges utan risk för minskad överlevnad enligt Läkemedelsverket.

De studier som visar på minskad överlevnad ger vid handen att EPO -behandlingen förkortar patientens liv med ungefär 20 till 30 procent. För en metastaserande lungcancer kan 10 procent motsvara en månad, medan den för en koloncancer kan motsvara tre. Ingen av dessa studier är dock gjorda på patienter som fått EPO på de indikationer som finns i dag, det vill säga när anemin är orsakad av kemoterapin.

– Man blir ändå osäker och kan ju vända på det och säga att resultaten totalt pekar på att tumören i vissa fall blir mer resistent mot kemoterapi när patienterna fick EPO , säger Bertil Jonsson.

Jenny Ryltenius

Kommentarer