Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Forskare förklarar hur träning minskar risk för hjärtsjukdom

Forskare kan ha funnit en förklaring till varför hög fysisk aktivitet är kopplat till minskad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom. En stor studie på kvinnor pekar nu på att sambandet förmedlas av mindre förekomst av kända riskfaktorer som höga värden för inflammationsmarkörer och högt blodtryck.

Annons:
Forskare förklarar hur träning minskar risk för hjärtsjukdom

Det är känt sedan länge att personer med hög fysisk aktivitet mer sällan är hjärt-kärlsjuka än personer med låg fysisk aktivitet. Den exakta mekanismen varför hög fysisk aktivitet tycks skydda mot hjärt-kärlsjukdom är inte fullständigt utredd. Det är bakgrunden till en studie som publiceras i dag tisdag i tidskriften Cirkulation.

I undersökningen följdes 27 055 huvudsakligen friska kvinnor, 45 år eller äldre, som ingick i den stora amerikanska studien Women’s Health Initiative. Vid studiens start genomgick kvinnorna en omfattande hälsoundersökning, och de fick också svara på en enkät om sina motionsvanor. Studiedeltagarna följdes sedan i genomsnitt i 11 år. Under uppföljningstiden inträffade 979 kardiovaskulära händelser, exempelvis hjärtinfarkt eller kärlkramp.

Som förväntat fann forskarna ett klart samband mellan hög fysisk aktivitet och lägre insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Studiedeltagare som spenderade mer än 1 500 kcal i veckan på fysisk aktivitet hade 41 procent lägre risk att drabbas av en hjärt-kärlhändelse än personer som spenderade mindre än 200 kcal i veckan på fysisk aktivitet. Måttlig fysisk aktivitet räknades som 600 kcal i veckan, vilket motsvarar två timmars rask promenad.

En statistisk analys visade att skillnader i kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förklarade den största delen, 59 procent, av det omvända sambandet mellan fysisk aktivitet och inträffade hjärt-kärlhändelser.

Störst bidrag till den lägre risken hade olika inflammatoriska eller hemostatiska markörer i blod, som nivån på inflammationsmarkören CRP. Variationer i dessa markörer förklarade 32 procent av den lägre risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Näst störst betydelse hade högt blodtryck, där motsvarande siffra var 27 procent.

Circulation. 2007;116:2110–2118

Läs artikel i Dagens Medicin i nr 42/07 om fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler