Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST

Granskningen av läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin skärps. Detta för att ingen utan tillräcklig kompetens ska slinka igenom Socialstyrelsens handläggning.

Annons:

Den som inte har fullgjort sin ST-utbildning i allmänmedicin ska absolut inte kunna få specialistbevis.

Socialstyrelsen har, efter kritik från Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, tillsatt externa konsulter som ska delta i granskningen av vissa läkare som ansöker om att få bli specialister i allmänmedicin.

Bakgrunden är att Sfam i ett brev till Socialstyrelsen uppmärksammat myndigheten på fall där läkare utan full kompetens fått ut specialistbevis i allmänmedicin, som Dagens Medicin tidigare berättat.

Legitimering trots förfalskning
Det finns också exempel på läkare som har fått specialistbevis trots att de har förfalskat sina intyg från ST-tjänstgöringen.

– Nu höjer vi ribban så att inte specialistbevis i allmänmedicin ges till olämpliga personer. Sedan vi uppmärksammats på att detta skett kommer allmänläkarna att granskas extra noga, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

De som ska granskas är blivande allmänmedicinare, som har blivit legitimerade läkare före 2006 och som på något sätt väcker Socialstyrelsens misstänksamhet, till exempel genom brister i ansökningshandlingarna.

I och med den nya föreskrift om specialisttjänstgöring som trädde i kraft den 1 september i år, skärps framtida uppföljning och intygande av ST-läkarnas kunskaper. Bland annat kommer det att krävas att både verksamhetschef och studierektor intygar att utbildningens målbeskrivning har uppfyllts och att läkaren är lämplig att få specialistbevis.

Socialstyrelsen kommer även att i ökad grad anlita externa granskare vid beviljande av alla typer av specialistbevis.

Granskningen välkomnas
Sfam är nöjd med att granskningen av läkare med äldre legitimation blir tuffare.

– Det här är den bästa lösningen vi kunde komma fram till. De externa granskare som tillsatts på Sfams förslag är kunniga, och de är utbildade för att se om läkarna uppfyller målbeskrivningens kompetenskrav. Om granskarna ser något som de tycker är misstänkt kan de slå en signal till studierektorerna eller begära kompletteringar, säger Annika Eklund- Grönberg, ordförande i Sfam.

Varför ska just allmänläkarna granskas extra noga?
– Vi är så många och vi har haft speciella problem som vi har påpekat för Socialstyrelsen. Nu får vi en extra möjlighet att göra en kvalitetsbedömning av de blivande allmänmedicinarna.

Lars-Erik Holm utesluter inte att även andra specialiteter kan komma att omfattas av en särskild granskning innan specialistbevis utfärdas.

– Skulle vi få signaler om att det finns problem även inom andra specialiteter så är det förstås något som vi får titta närmare på då.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler