Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Tänk på läkemedlen vid anemiutredning

Läkare tar inte hänsyn till läkemedel som kan ligga bakom anemiutveckling, skriver Osama Al Rayyes.

Annons:

Många gamla eller multisjuka patienter kommer till medicinmottagningar vid nästan alla sjukhus för anemiutredning eller lågt hemoglobin, Hb. Patienterna utreds extensivt utan att man kan hitta någon rimlig orsak till anemi. Hb-värdet är i snitt mellan 90-110 g/l, ibland lägre.

Många patienter med anemi tar flera olika läkemedel, mellan fem till tio. Läkaren vågar inte sätta ut mediciner och särskilt gamla patienter fortsätter att ta dem i för många år.

Läkaren tar inte hänsyn till läkemedel som kan ligga bakom anemiutvecklingen.
det är självklart att vissa läkemedel har anemiutveckling som en känd biverkning, till exempel ACE-hämmare och vissa immunförsvarshämmande läkemedel.

Men jag vill här poängtera att även andra läkemedel som inte har en känd anemiutveckling kan leda till det här problemet.

Nu byts många läkemedel ut mot andra, billigare läkemedel som importeras från andra länder utan tät kontroll av läkemedlets aktiva substans eller andra ämnen som används för exempelvis läkemedelsfärgning eller stabilisering.

Jag tror att antingen läkemedlet som sådant eller andra tillagda substanser kan leda till anemiutveckling. Sådana läkemedel orsakar i de flesta fall inte anemi. Jag har konstaterat detta på en del av mina patienter. Min observation behöver mer utredning.

Jag uppmanar mina kolle­gor att tänka på detta och inte glömma att det kan vara läkemedel som ligger bakom anemiutveckling hos patienter om man har uteslutit andra orsaker. Sådana patienter bör registreras för vidare bedömning.

Jag begär också att alla importerade läkemedel måste testas via Läkemedelverket – särskilt läkemedel som köps från vissa länder som inte har tät kontroll på läkemedelsproduktionen.

Osama Al Rayyes

Osama Al Rayyes
är njur- och invärtesmedicinsk specialist vid Hässleholms sjukhus.

Kommentarer