Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Hormonterapi kopplas till ökad risk för äggstockscancer

Kvinnor som får behandling med östrogen eller progesteron drabbas i högre utsträckning av äggstockscancer jämfört med kvinnor som inte fått sådan behandling, enligt en ny studie.

Annons:

Danska forskare vid bland annat Rigshospitalet i Köpenhamn har i en ny studie undersökt kopplingen mellan behandling med olika hormonläkemedel och insjuknande i äggstockscancer.

Alla danska kvinnor som hade fyllt 50 år under perioden 1995 till 2005 inkluderades i studien. Kvinnor som haft andra cancerformer med eventuell koppling till hormonanvändning uteslöts. Deltagarnas användning av olika typer av hormonläkemedel följdes sedan genom ett register hos den danska myndigheten Laegemiddelstyrelsen.

Totalt följdes 909 946 kvinnor i median 8 år. Under denna period inträffade 3 068 fall av äggstockscancer.

Kvinnor som stod på någon form av hormonbehandling vid slutet av studien hade 38 procent högre risk att ha drabbats av äggstockscancer jämfört med kvinnor som aldrig använt hormonbehandling. Risken var den samma oavsett hur lång tid kvinnor använt hormonläkemedel eller vilken typ av hormoner som användes.

För kvinnor som hade slutat att ta hormonläkemedel minskade risken att vara drabbade av cancerformen ju länge tid som gått sedan de avslutade behandlingen.

Om sambandet mellan användning av hormonläkemedel och högre risk att få äggstockscancer i studien är ett orsakssamband beräknar de danska forskarna att 140 extra fall av äggstockscancer har inträffat i Danmark under uppföljningstiden.

De menar också risken för äggstockscancer är en av flera faktorer som bör vägas in vid beslut om att starta behandling med hormoner. 

Den aktuella studien publiceras i dag, tisdag, i tidskriften Jama.

Läs abstract till studien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler