Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Socker i maten kopplas till farliga blodfettsnivåer

Socker i maten kopplas till farliga blodfettsnivåer Bild: Foto: Photos.com

Socker i maten kopplas till farliga blodfettsnivåer

Personer som äter en kost med mycket tillsatt socker har också blodfettsnivåer som kan öka risken för hjärtinfarkt, visar en ny tvärsnittsstudie.

Annons:

Högt intag av kolhydrater i kosten har kopplats till förekomst av blodfettsrubbningar, vilket i sin tur kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Däremot har det inte studerats specifikt hur tillsatt socker påverkar nivåerna av olika typer av blodfetter, enligt amerikanska forskare som nu undersökt sambandet närmare.

De har studerat totalt drygt 6 000 vuxna amerikaner som ingick i en stor hälsoundersökning under åren 1999 till 2006. Deltagarna delades in i fem grupper utefter hur stor andel tillsatt socker de åt, från mindre än 5 procent av det dagliga kaloriintaget till mer än 25 procent.

Det visade sig att hög konsumtion av tillsatt socker var kopplat till signifikant lägre nivåer av det nyttiga kolesterolet HDL och högre halter av triglycerider i blodet.

Exempelvis var nivån på HDL-kolesterolet 1,49 mmol/l för den grupp som åt lägst andel tillsatt socker, vilket kan jämföras med 1,24 mmol/l i den grupp som hade högst andel energi från tillsatt socker i sitt energiintag.

Forskarna fann också en korrelation mellan en hög konsumtion av tillsatt socker och höga nivåer av det ”onda” LDL-kolesterolet. Men detta samband gällde bara kvinnor.

Både låga nivåer av HDL-kolesterol och höga halter av triglycerider är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Forskarna anser därför att resultaten ger stöd åt att kostrekommendationer ska utformas för att minska konsumtionen av tillsatt socker. Samtidigt påpekar de att fler studier behövs för att utreda hur detta påverkar blodfetterna på längre sikt.

Studien publiceras i veckans nummer av tidskriften Jama och är utförd av forskare knutna till bland annat Emory University i Atlanta.

Läs hela originalstudien:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler