Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Behandling mot vinterkräksjuka ska testas redan under hösten

Svenska forskare gar kartlagt mekanismen bakom kräkningarna vid vinterkräksjuka. Nu planeras klinisk prövning av en behandling.

Annons:

Ett forskarteam vid Linköpings universitet lägger nu fram forskningsresultat som kan förklara hur rotavirus och norovirus ger upphov till kräkningar.

Resultaten publiceras i tidskriften PLoS Pathogens.

Enligt forskarna retar virusinfektionen och det toxin som infekterade celler utsöndrar celler i tarmväggarna som sedan via nerver kan påverka hjärnans kräkcentrum. 

– Vi har visat att virustoxinet stimulerar cellerna att frisätta serotonin, en signalsubstans som i sin tur kan aktivera hjärnans kräkcentrum, säger Marie Hagbom, förste författare till artikeln i PLOS Pathogens, i ett pressmeddelande. 

Nu vill forskarna undersöka om medicin som blockerar serotoninreceptorer och som används i behandlingen av cancerpatienter som drabbas av kräkningar i samband med cytostatikabehandling även kan hjälpa de som drabbats av vinterkräksjuka. 

– Den behandling som i dag ofta erbjuds är vätskebehandling, en oral salt-sockerlösning som är besvärlig vid frekventa kräkningar. Då intensiva kräkningar gör det svårt att behålla vätska, leder det ofta till att patienter måste behandlas med dropp. Genom att begränsa kräkningarna med detta läkemedel skulle många liv kunna räddas i u-länder, säger Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, som lett forskarteamet, i ett pressmeddelande.

Forskarna hoppas kunna påbörja klinisk prövning redan under hösten.

Läs artikeln här:

Kommentarer