Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Många prover efter hjärtinfarkt ger hjärtpatienter blodbrist

Ju mer blod hjärtinfarktpatienter lämnar för olika tester, desto högre är risken att de drabbas av anemi. Detta borde kunna förhindras, anser amerikanska forskare.

Annons:

Den som drabbas av hjärtinfarkt har högre risk att dö om han eller hon också har anemi, blodbrist. Ofta utvecklas anemin utan någon uppenbar blödning, enligt en grupp forskare knutna till bland annat University of Missouri, USA.

De har nu undersökt hur mycket blodprovstagning på sjukhus bidrar till anemi. I studien ingår 17 676 hjärtinfarktpatienter från 57 sjukhus i USA. När de lades in hade de ingen blodbrist.

Forskarna räknade ut hur mycket blod patienterna blev av med på grund av provtagning, genom att följa upp hur många prover som tagits och vilken storlek på provtagningsrör som används vid respektive test.

Var femte patient utvecklade måttlig till svår anemi. Och volymen blod som dessa patienter blivit av med var i genomsnitt 100 milliliter större än hos dem som inte utvecklade anemi, enligt forskarnas beräkning. Den relativa risken att utveckla blodbrist ökade med 18 procent per 50 milliliter blod.

Forskarnas slutsats är att hjärtinfarktpatienter blir av med betydande mängder blod på grund av provtagning, att detta kan kopplas till anemi och att mängden blod som tas varierar mellan olika sjukhus. De anser att sjukhusförvärvad anemi borde kunna förhindras med strategier som minimerar blodförlusten på grund av provtagning.

Läs hela artikeln:

Kommentarer