Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Metformin gav långsiktig viktminskning

Även personer utan diabetes kan tappa i vikt av diabetesläkemedlet metformin och effekten står sig i minst tio år, enligt en ny studie i tidskriften Diabetes Care.

Annons:

Bild: Photos.com

Läkemedlet metformin, som är en standardbehandling vid typ 2-diabetes, är till skillnad från andra diabetesläkemedel kopplat till viktminskning snarare än viktökning.

Att denna egenskap även fungerar för personer som ännu inte insjuknat i typ 2-diabetes bekräftas nu i den hittills längsta uppföljningen av hur metformin påverkar vikten.

Det är amerikanska forskare som följt upp deltagare i en studie där metformin ursprungligen undersöktes som prevention av diabetes hos personer med hög risk att insjukna i sjukdomen. Deltagarna hade ett kroppsmasseindex, BMI, på minst 24 när studien startade.

Efter tre år, då den dubbelblinda fasen av studien avslutades, hade deltagare som lottats till metformin tappat mer i vikt jämfört med dem som fått placebo.

Den nu aktuella analysen visar att denna skillnad höll i sig efter ytterligare sju till åtta års uppföljning.

Deltagare som ursprungligen lottats till metformin hade då i snitt tappat 2 procent av sin vikt vid studiens start, jämfört med 0,2 procent i kontrollgruppen. Storleken på vikttappet var kopplat till hur väl patienterna fortsatt att ta metformin under den längre uppföljningen.

Forskarna konstaterar också att metformin var väl tolererat med mycket få allvarligare biverkningar.

Läs hela originalartikeln:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler