Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Baciller skyddar mot diarré

Probiotika minskar risken att få diarré vid antibiotikabehandling. Det bekräftar en metaanalys i Jama, men forskarna pekar samtidigt på många svagheter i studierna av de nyttiga bakterierna.

Annons:

Bild: Photos.com

Magproblem som en biverkan av antibiotikabehandling är vanligt och gör att många inte fullföljer sin behandling. En mängd studier har under årens lopp pekat på att kosttillskott med olika slag av bakterier kan skydda mot diarré som orsakas av antibiotika.

Forskarna bakom den nya metaanalysen konstaterar dock att många av studierna är små och att ingen stor och metodisk genomgång gjorts på många år.

Därför har de nu granskat mängder av randomiserade studier och valt ut 63 stycken där totalt nästan 12 000 patienter fått probiotika eller placebo i syfte att utvärdera effekten mot antibiotikarelaterad diarré.

De flesta studierna visade ingen statistiskt signifikant fördel för patienterna som fick probiotika. Men sammantaget visar analysen att risken för att få diarré vid antibiotikabehandling var ungefär 40 procent lägre för dem som också fick probiotika. För att förhindra ett fall av diarré krävdes att 13 personer behandlades.

Metaanalysen kan dock inte ge svar på vilka specifika bakterier eller bakteriblandningar som har gynnsam effekt. Oftast var det laktobaciller av olika slag som studerats. Forskarna konstaterar att de flesta studier gav lite information om både kosttillskotten, vilka antibiotika som användes och vad patienterna behandlades för. 17 av studierna var sponsrade av företag, 13 var helt fristående och i övriga 52 studierna var finansieringen oklar. 

Forskarna efterlyser nu fler och större studier för att klarlägga vilka slags probiotika det är som verkligen fungerar. Även bieffekterna är dålig studerade, skriver de.

Forskarna är knutna till Southern California Evidence-based Practice Center, USA. De har deklarerat att de inte har några kopplingar till probiotikaföretag.

Läs abstract:

Kommentarer