Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Höga doser vitamin D skyddade mot frakturer

Äldre personer som åt vitamin D fick lägre risk för benbrott –  men bara om de tar över 800 interanationella enheter om dagen. Den slutsatsen dras i en ny metaanalys i tidskriften New England Journal of Medicine.

Annons:

Det är ett internationellt forskarlag som sammanställt data från 11 dubbelblinda randomiserade studier av vitamin D som givits till äldre personer med eller utan tillägg av kalcium.

Bakgrunden är att tidigare undersökningar och metaanalyser på området visat olika resultat.

I den nya analysen gav behandling med vitamin D sammantaget en relativ minskning av höftfrakturer och andra icke-kotrelaterade frakturer med 10 respektive 7 procent. Skillnaden för höftfrakturer var dock inte statistiskt signifikant.

Vidare undersökte forskarna hur effekten var kopplat till hur mycket vitamin D som studiedeltagarna verkligen tagit, något som tidigare inte gjort i andra metaanalyser. De fann då att enbart de personer som dagligen tagit mer än 792 internationella enheter, IE, fick skydd mot benbrott. Den relativa minskningen av höftfrakturer och andra icke-kotrelaterade frakturer var då 30 respektive 14 procent.

Samtidigt rapporterar forskarna att en av begräsningarna i studien är att effekten av höga doser av vitamin D inte kunde särskiljas från den möjliga effekten av kalcium, eftersom dessa komponenter alltid gavs tillsammans i studierna där man undersökt höga doser av vitamin D.

Sammantaget ingick 31 022 personer i metaanalysen. Medelåldern var 76 år och 91 procent var kvinnor.

Läs abstract till studien:

Relaterat material
Vitaminen som delar vetenskapen

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler