Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Fetmaoperation minskar inte vårdbehov

Patienter som har opererats för fetma söker vård i samma omfattning som feta patienter som inte har genomgått ingreppet. Däremot konsumerar de färre läkemedel.

Annons:
Magsäcksoperation med så kallad gastrac bypass-teknik.
Bild: Pia Bispo

Detta visar nya delresultat från den så kallade SOS-studien (Swedish obese subjects) som presenteras i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama.

Tidigare resultat har visat att kirurgin ger betydligt färre kilon på kroppen under en 20-årsperiod. Dessutom får de opererade en högre livskvalitet och minskad risk för cancer, stroke, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar jämfört med de icke-opererade.

Däremot minskar alltså inte behovet av sjukvård totalt sett för gruppen. Under de första sex åren efter ingreppen var vårdbehovet tvärt om högre än bland icke-opererade på grund av komplikationer som gallsten, tarmvred, läckage, blödningar, näringsbrist och plastikkirurgi, enligt resultaten.

I studien ingår 2 010 personer mellan 37 och 60 år som genomgick kirurgisk behandling mot fetma mellan 1987 och 2001, samt 2 037 kontrollpersoner som fått konventionell behandling mot sin fetma.

De resultat som nu presenteras visar att kirurgi logiskt nog minskar användandet av läkemedel, främst läkemedel kopplade till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Och även om vårdbehovet totalt sett är lika omfattande på lång sikt så skiljer sig orsakerna till vårdbehovet åt. De opererade söker i högre grad vård för besvär kopplade till själva ingreppet.

En svaghet med studien är att uppgifter från primärvården inte ingår i analysen om patienternas vårdbehov. Operationsmetoderna har också utvecklats och komplikationerna efter ingreppet är färre i dag. Bara 13 procent av patienterna i kirurgigruppen hade opererats med så kallad gastric bypass – jämfört med cirka 90 procent i dag.

 

Läs abstract:

Martin Neovius med flera. Health Care Use During 20 Years Following bariatric Surgery. Jama 1012; 308(11):1132–1141. Publicerad online den 18 september. DOI:10.1001/2012.jama.11792

Kommentarer