Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Östrogen skyddade hjärtat

Kvinnor som började ta hormonersättning i samband med menopaus fick halverad risk att ha dött eller ha fått akut hjärtsjukdom efter tio år, enligt en studie i tidskriften BMJ.

Annons:

Bild: Photos.com

Det är en omdiskuterad fråga huruvida hormonersättning med östrogen kan gynna hjärthälsan hos kvinnor. Nu kommer nya långtidsresultat från Danmark som stödjer att det verkligen finns ett sådant samband.

– Det här är en intressant studie. Den visar att kvinnor med symtom som värmevallningar och svettningar inte behöver vara oroliga när de tar den här behandlingen tidigt i samband med menopaus, säger Viveca Odlind, professor och verksam vid Läkemedelsverket i Uppsala.

I undersökningen har forskare följt 1 006 friska kvinnor som lottats till att börja eller inte börja hormonbehandling strax efter att deras menstruation upphört.

Tio år senare hade 16 kvinnor i behandlingsgruppen antingen avlidit, fått hjärtinfarkt eller lagts in på sjukhus på grund av hjärtsvikt. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 33.

På grund av resultaten i den stora amerikanska WHI-studien, som pekade på att hormonersättning kunde vara skadligt för kvinnors hjärthälsa, uppmanades deltagarna i den danska studien att upphöra med behandlingen efter i genomsnitt tio år.

Efter ytterligare sex års uppföljning var siffrorna för död, hjärtinfarkt och hjärtsvikt fortfarande lägre i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen, 33 jämfört med 53.

Resultaten skulle därmed stödja en teori om att tidig behandling med östrogen i samband med menopaus kan främja hjärthälsan. Enligt denna teori skulle de omdiskuterade resultaten i WHI-studien bero på att flertalet av kvinnorna i den studien var förhållandevis gamla då de startade behandlingen.

Forskarna bakom den danska studien poängterar att hormonersättningen inte ökade risken för stroke eller bröstcancer.

Viveca Odlind påpekar att studien inte kan tas som stöd för att kvinnor ska börja ta östrogen i förebyggande syfte mot hjärtsjukdomar.

– Då krävs det mycket större studier som görs blindade, det vill säga att varken patienter eller behandlande läkare känner till vem som fått aktivt läkemedel eller placebo, säger hon.

Studien har finansierats av företagen Novo Nordisk och Leo Pharma, som tillhandahöll läkemedlen i studien: i första hand Trisekvens till kvinnor med intakt livmoder och i första hand Estrofem till kvinnor vars livmoder opererats bort. Bägge läkemedlen är avregistrerade i Sverige.

Läs hela originalstudien:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler