Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Peter Bergman, ST-läkare i klinisk mikrobiologi, verksam vid centrum för infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Peter Bergman, ST-läkare i klinisk mikrobiologi, verksam vid centrum för infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Bild: Joel Marklund/Bildbyrån

Vitamin D bromsade luftvägsinfektioner

RIKSSTÄMMAN Dagliga doser av D-vitamin gav lindrigare luftvägsinfektioner och lägre antibiotikaanvändning hos en känslig patientgrupp.

Annons:

På mottagningen har vi bestämt att vi nu ska testa alla patienters D-vitaminstatus och supplementera upp dem som ligger lågt, säger Peter Bergman, ST-läkare i klinisk mikrobiologi, verksam vid centrum för infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Han står bakom en studie om D-vitamins effekter på övre luftvägsinfektioner som presenterades under den pågående medicinska riksstämman. Ämnet är minst sagt omtvistat och olika studier har pekat i olika riktningar.

Mycket tyder dock på att det finns en tydlig koppling mellan låga halter av D-vitamin i blodet och en ökad förekomst av infektioner i de övre luftvägarna.

Peter Bergman och hans kollegor lottade 140 patienter till daglig behandling i ett år med antingen vitamin D (4000 IE) eller placebo. Studien var dubbelblind; varken patienterna – som alla var infektionskänsliga – eller vårdpersonalen visste vem som tillhörde vilken grupp innan försöket var över.

Resultaten visar att vitamin D minskade patienternas besvär. Sannolikheten att behöva behandling med antibiotika understudietiden var också 63 procent lägre i vitamin D-gruppen jämfört med placebogruppen, och förekomsten av bland annat svampinfektioner i luftvägarna minskade.

–Någonting händer med mikrobiologin hos de grupper som vi behandlar, säger Peter Bergman.

Han betonar att fler studier behövs innan sista ordet i frågan är sagt.

Relaterat material
Förkylt trots D-vitamin
Höga doser vitamin D skyddade mot frakturer

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler