Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Probiotika bet inte på diarré

Det är vanligt att ta kapslar med ”nyttiga bakterier”, eller probiotika, som skydd mot diarré vid antibiotikabehandling. Men denna strategi får inte stöd enligt en stor studie i Lancet, åtminstone inte hos äldre patienter.

Annons:
Effekter av laktobaciller undersöktes i den aktuella studien.
Bild: Photos.com

Det är forskare i Storbritannien som följt nästan 3 000 patienter, 65 år eller äldre, som vårdades på sjukhus för olika infektioner, en särskilt utsatt grupp för antibiotikarelaterad diarré.

Forskarnas hypotes var att patienterna som fick höga doser av probiotika skulle drabbas av diarré i mindre omfattning än dem som fick placebo. Men i stället tycktes behandlingen sakna effekt. 

Antibiotikarelaterade diarréer uppstod hos lika många patienter i bägge grupperna – hos 10,8 procent i probiotikagruppen och hos 10,4 procent i kontrollgruppen. Probiotika var inte heller effektivt mot att skydda mot diarré orsakad av bakterien Clostridium difficile, vilket är den mest fruktade av alla antibiotikarelaterade diarréer.

Förekomsten av misstänkta biverkningar var lika stor i bägge grupperna.

Studien är den största i sitt slag och tillsammans med annan forskning visar den att det inte finns belägg för att använda probiotika som skydd mot antibiotikarelaterad diarré hos äldre patienter, enligt forskarna.

De ifrågasätter även benämningen ”probiotika” eftersom effekten av behandlingen inte är bevisad. I stället föredrar forskarna termen ”mikrobiska preparationer”.

Slutsatserna i studien stämmer väl med resultaten av en så kallad HTA-rapport som gjordes i Västra Götalandsregionen år 2009 gällande evidensläget kring probiotikaprofylax till vuxna inneliggande patienter. Det anser Lisbeth Karlsson, överläkare vid vårdhygien på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, som var med och gjorde rapporten. 

– På vårt sjukhus var det vissa avdelningar som tidigare använde sådana här tillskott, men efter vår rapport har man slutat. Jag vet inte hur det ser ut ute i landet, men det kan nog förekomma att man använder probiotikaprofylax på vissa håll, säger hon. 

– Det är intressant att det nu kommit en så stor studie på den här området. Tidigare forskning har varit baserat på mindre studier och metaanalyser av dessa, säger Lisbeth Karlsson.

I den aktuella studien användes kapslar som innehöll 60 miljarder bakterier av två olika stammar av laktobaciller och bifidobakterier. Deltagarna fick ta kapslarna, eller placebo, i 21 dagar i samband med behandling med ett eller fler typer av antibiotika.

Läs abstract till studien:

Relaterat material
Baciller skyddar mot diarré
Lite vetenskapligt stöd för populära bakterier

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler