Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Genrebild

Genrebild Bild: Photos.com

Gruppmöten förlängde äldres hälsa

Risken att äldre personer drabbas av hälsoproblem kan minskas genom seniorträffar eller förebyggande hembesök, enligt en ny svensk studie i Archives of Gerontology and Geriatrics.

Annons:
Lina Behm
Bild: Privat

– Vi visar att man ganska enkelt kan skjuta upp försämringen i äldres hälsa och motivera dem till ett hälsosamt beteende, säger distriktssköterskan och forskaren Lina Behm.

Tillsammans med sina kollegor vid Göteborgs universitet har hon följt upp 459 göteborgare, alla äldre än 80 år och levde ett självständigt liv i hemmet utan kognitiva problem.

Deltagarna lottades bland annat till att under seniorträffar få diskutera åldrandets konsekvenser och hur eventuella problem i hemmiljön kunde lösas. De äldre fick själva vara ”experterna” och deras egna behov styrde innehållet i diskussionerna. Efter två år hade 41 procent i denna grupp fått en försämrad hälsa.

Motsvarande siffra var 57 procent i en kontrollgrupp som enbart fick en mer sedvanlig information om vilka resurser som fanns i kommunen.

En minskad försämring sågs också i en tredje grupp som lottats till att få ett hembesök från vårdpersonal, där man bland annat diskuterade den äldres hälsa och eventuella behov av vård. Andelen som hade fått försämrad hälsa var här 44 procent.

Med ”försämrad hälsa” avsågs i studien att deltagarna fått minst medelsvåra, behandlingskrävande, besvär inom minst ett organområde, till exempel hjärta eller luftvägar, enligt sjukdomsmåttet CIRS-G, Cumulative Illnes Rating Scale for Geriatrics. Bedömningen gjordes av sjukvårdspersonal efter intervju med deltagarna.

Enligt Lina Behm finns det flera förklaringar till resultaten i studien.

– Vi tror bland annat att hembesöken och seniorträffarna ger en positiv syn på hälsa. Man blir bättre på egenvård och kanske uppsöker sjukvården i tid för olika åkommor, säger hon.

Läs abstract till studien:

Kommentarer