Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Magnetstimulering hjälpte vid fibromyalgi

Patienter med fibromyalgi rapporterade vissa förbättringar av livskvaliteten när de fick behandling med så kallad transkraniell magnetstimulering, enligt en liten randomiserad studie i tidskriften Neurology.

Annons:

Bild: Thinkstock

Sjukdomen fibromyalgi förknippas främst med värk i stora delar av kroppen men den kan också leda till andra mer diffusa symtom som trötthet och nedstämdhet.

Det är bakgrunden till att forskare i Marseille, Frankrike, testat transkraniell magnetstimulering, en metod som tidigare visat viss effekt mot depression.

I studien ingick 38 patienter, där alla utom en var kvinnor, som lottades till antingen en aktiv behandling eller en låtsasbehandling. Den senare såg ut och kändes lika dan som den aktiva behandlingen men gav ingen magnetisk stimuerling.

Efter tio veckor hade patienterna i den aktiva behandlingsgruppen fått en liten förbättring i livskvalitet, enligt skattningsformuläret SF-36. Det här gällde framför allt förbättringar som kunde relateras till den mentala, känslomässiga och sociala funktionen.

I kontrollgruppen hade livskvaliteten i stället försämrats något. Inga skillnader sågs i vilken omfattning som deltagarna upplevde smärta.  

Hos patienterna som fick aktiv behandling sågs även en ökad ämnesomsättning i det limbiska systemet i hjärnan, vilket forskarna tror kan ha spelat roll för resultaten. Nu vill forskarna se om fynden kan upprepas i större studier.

Vid transkraniell magnetstimulering placeras en särskilt utformad elektromagnetisk spole invid patientens huvud. Spolen alstrar svaga elektriska strömmar inuti hjärnan.

Läs abstract till studien:

Relaterat material
Smärtsam forskning prisas
Fibromyalgipatienter kan få hjälp av kunskap om cytokiner

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler