Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Så bra var ASA mot havandeskapsförgiftning

Behandling med acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos kan förhindra vart fjärde fall av havandeskapsförgiftning hos riskgrupper, enligt en ny metaanalys i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Annons:

Bild: Photos.com

Resultatet baseras på en sammanställning av två större och 13 mindre randomiserade studier.

De amerikanska forskarna som gjort genomgången konstaterar att daglig behandling med ASA efter första trimestern minskade risken för havandeskapsförgiftning med 24 procent. Vidare minskade risken för förtidig födsel med 14 procent.

Forskarna påpekar dock att riskminskningarna kan ha överskattas på grund av att effekterna var störst i de mindre studierna i genomgången.   

Havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi, är en komplikation under graviditeten som innebär förhöjt blodtryck och äggvita i urinen. Orsakerna bakom tillståndet är okända. Runt 2 till 3 procent av gravida kvinnorna drabbas av havandeskapsförgiftning.

Enligt svenska rekommendationer kan ASA i lågdos vara aktuellt att ge till kvinnor som tidigare haft havandeskapsgiftning och som därmed har relativt hög risk att drabbas igen vid nästa graviditet.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer