Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Brister i tillgång till KOL-rehabilitering

ERS 2014 Var fjärde vårdcentralschef uppger att deras patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, inte har tillgång till rehabilitering, enligt en svensk studie som presenteras på den europeiska lungkongressen ERS i München.

Annons:
Mats Arne

– Rehabilitering är en högt prioriterad åtgärd vid KOL. Vår studie visar att det finns en förbättringspotential i hur vården är strukturerad för de här patienterna, säger Mats Arne, sjukgymnast och forskningsledare vid primärvårdens FOU-enhet i Landstinget i Värmland.

Studien är baserad på enkätsvar från 381 primärvårdsenheter i mer än hälften av Sveriges landsting och regioner. Nästan alla enheter hade tillgång till flera av de sjukvårdsprofessioner som behövs vid KOL-rehabilitering, som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, psykologer och kuratorer.

Men enbart 49 procent av enhetscheferna uppgav att man kunde erbjuda KOL-rehabilitering. Ytterligare runt 25 procent sade att sådan rehabilitering fanns på en närliggande sjukhusklinik.

– Det handlar mycket om organisation, att man tar vara på de personaltillgångar man har på respektive vårdcentral, sedan behöver inte alla patienter i behov av rehabilitering träffa alla yrkeskategorier. Tyvärr handlar det också nog en del om huruvida det finns entusiastiska personer på lokal nivå som driver den här frågan, säger Mats Arne.

Han konstaterar också att det fanns regionala skillnader. Bäst tillgång till KOL-rehabilitering fanns i Skåne. Lägst fanns Norrbotten och Västerbotten. 

I studien definierades KOL-rehabilitering som att patienten hade tillgång till fysisk träning och minst någon annan aktivitet som psykosocialt stöd, näringsintervention, utbildning om KOL och utbildning i energibesparande arbetssätt.

Relaterat material
Svensk modell för bättre KOL- och astmavård
Steroider kunde tas bort vid KOL-behandling

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler