Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Studerar samband mellan hundägande och sjukdom

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har nyligen gett grönt ljus till studien ”Hjärtkärlsjukdomar och diabetes hos husdjur och dess ägare”.

Annons:

Bild: Photos.com.

Genom att samköra Socialstyrelsens hälsoregister med Jordbruksverkets hundägarregister och Svenska kennelklubbens register för medicinsk forskning hoppas forskare i Uppsala bland annat hitta samband mellan hundägande, hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes.

Studien är tänkt att omfatta avidentifierade data från alla vuxna som 2001 hade fyllt 40 år och omfattar perioden fram till 2012. Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm beslutade nyligen att ge studien godkänt efter en komplettering och Socialstyrelsen har gått med på att lämna ut data.

Vad är det för orsakssamband du tror att ni kommer att hitta?

– Min hypotes är framför allt att hundägare motionerar i större utsträckning än icke-hundägare. Framför allt vad det gäller den regelbundna vardagsmotionen. Man tar ut sin hund flera gånger om dagen oavsett väder, säger Tove Fall, vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, själv hundägare.

Hon är i grunden veterinär men har nu gått över till att forska om hjärt-kärlsjukdom och diabetes hos människor.

– Sedan tror jag också att det finns en social aspekt. Man kanske känner sig mindre stressad och det kan vara ett stöd i livskriser om man har sällskapsdjur.

Men hypotesen att hundägare skulle vara friskare än icke-hundägare är bara en aspekt, förklarar Tove Fall.

– Som veterinär har jag många gånger träffat på att hundar och deras ägare diagnostiseras med samma, eller väldigt liknande, sjukdom. Det är som man säger: Sådan herre, sådan hund.

Tove Fall förklarar att husdjur och ägare i samma hushåll ofta delar samma vanor vad det gäller livsstil och till viss del även kost.

– Man kanske utfordrar hunden lite slarvigare, om man utfordrar sig själv lite slarvigt. Och där har vi också möjlighet att titta på katter och vill titta på om hundar och katter drabbas av samma sjukdomar som sina ägare, säger hon och lägger till att den delen av studien också kommer att bygga på data om försäkrade djur.

Den tredje delen av projekt tittar på eventuella negativa hälsoeffekter av att ha husdjur.

– Är det så att det är en högre risk för ägaren att drabbas av en hjärt-kärlhändelse om djuret dör och vice versa, säger Tove Fall.

Projektet innefattar data från 4,7 miljoner människor och finansieras av Formas samt Agria och Svenska kennelklubbens forskningsfond. De första vetenskapliga artiklarna planeras till nästa år och projektet pågår till 2017.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler