Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Nedstängning av äggstockar skyddade mot återfall i bröstcancer

Månatliga injektioner av läkemedel som tillfälligt stänger av äggstockarna minskar risken för återfall hos kvinnor med tidig högriskcancer i brösten, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Annons:
Per Karlsson

– Sådan här behandling används redan i dag på vissa håll i landet. Men nu kommer vi sannolikt att se en likriktning i enlighet med resultatet i studien, säger Per Karlsson, onkolog och områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som lett den svenska delen av studien.

Enligt honom handlar det om mer än 1 100 svenska kvinnor varje år som kan komma i fråga för behandlingen.

Totalt omfattar undersökningen 3 066 premenopausala kvinnor som haft lokaliserad hormonpositiv bröstcancer.

De lottades till att efter kirurgi få behandling med antingen östrogenantagonisten tamoxifen eller tamoxifen plus ett läkemedel som stänger av äggstockarna och därmed stryper östrogenproduktionen genom att försätta kvinnan i ett temporärt klimakterium. En tredje grupp lottades till att få aromatashämmaren exemestan plus nedstängning av äggstockarna.

För att stänga ner äggstockarna användes en så kallad GnRH-analog, ett läkemedel som härmar effekterna av gonadotropinfrisättande hormon.

Sett till hela studiepopulationen gav inte tillägg med en sådan GnRH-analog något ytterligare skydd mot återfall, jämfört med enbart tamoxifen.

Detta blev dock fallet när forskarna gjorde en separat analys av kvinnor som tidigare också fått cytostatika, alltså kvinnor som hade tumörer med högre risk, och som inte hamnat i klimakteriet på grund av cytostatikabehandlingen.

I denna grupp hade 17,5 procent fått ett återfall efter fem år bland dem som fått GnRH-analog i tillägg till tamoxifen. Motsvarande siffra i kontrollgruppen som bara fått tamoxifen var 22 procent.

Bland dem som fått exemestan plus GnRH-analog var återfallssiffran ännu lägre, 14,3 procent. Skillnaden jämfört med kontrollgruppen var bara statistiskt säkerställd för dem som hade fått exemestan plus GnRH-analog.

Enligt Per Karlsson pekar resultaten på att premenopausala kvinnor med låg risk kan klara sig med enbart tamoxifen, medan kvinnor med hög risk bör få exemestan plus nedstängning av äggstockarna i tillägg till cytostatika.

Är resultaten överraskande?

– Nej inte helt. Tidigare resultat har antytt att de kvinnor som hamnar i klimakteriet på grund av cytostatika tycks klara sig bättre än de som inte hamnar i klimakteriet. Nu vet vi att vi kan åstadkomma samma effekt genom ett läkemedel, säger Per Karlsson.

Vilka nackdelar finns det med att stänga av äggstocksfunktionen?

– Patienterna får klimakteriebesvär och de kan inte bli gravida. Men äggstocksfunktionen återkommer hos de allra flesta efter att man avslutat behandlingen med GnRH-analog, säger Per Karlsson.

Studien, som presenterades i förra veckan på det årliga bröstcancermötet i San Antonio, USA, har initierats och letts av den internationella bröstcancerstudiegruppen.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer