Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Behandling i drabbat kärl minskade handikapp vid stroke

Patienter som fått en blodpropp i hjärnan klarar sig bättre om proppen tas bort mekaniskt eller genom att propplösande medel sprutas direkt i det drabbade kärlet, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

Annons:
Vid intraarteriell behandling av stroke används kärlröntgen för att hitta vilken del av hjärnan som är drabbad av en blodpropp.
Bild: Thinkstock

Kateterbaserade metoder har på vissa sjukhus fått en större roll i behandlingen av ischemisk stroke, eller blodpropp i hjärnan.

Behandlingen innebär att ett instrument förs upp i det drabbade kärlet i hjärnan. Sedan sprutas trombolys lokalt i kärlet och/eller så tas proppen bort med till exempel en sug eller ett metallnät.

I den nya studien finner forskare i Nederländerna att patienter som lottats till sådan intraarteriell behandling hade mindre handikapp sex månader efter ingreppet, jämfört med patienter som bara fått vanligt omhändertagande, inklusive intravenös trombolys i de flesta fall.

Andelen patienter som var funktionellt självständiga var 32,6 och 19,1 procent i respektive grupp, enligt skalan Modified Rankin. Detta kom inte till priset av fler dödsfall eller till ökat antal blödningar i gruppen som fick intraarteriell behandling.

Det positiva resultatet i studien kontrasterar med tre andra tidigare studier på området som inte kunnat visa någon nytta med intraarteriell behandling. De här studierna har dock fått kritik bland annat för att det gått för lång tid innan behandlingen sattes in och att man inte på förhand säkerställt att patienterna hade någon propp som gick att ta bort, se länk här under.

Resultaten i den nya studien i är spännande, anser medicinprofessorn Kjell Asplund, som tidigare varit ansvarig för prioriteringsarbetet i de nationella strokeriktlinjerna.

– Samtidigt måste resultatet vägas samman med tidigare data, där man ordentligt analyserar skillnader mellan studierna. Nu har man visserligen använt en mer förfinad teknik men det är inte helt klart exakt vad som gett effekt i behandlingen, säger han.

Kjell Asplund konstaterar att utvecklingen på området gått snabbt.

– Det är möjligt att intraarteriell behandling snart blir aktuell som förstahandsbehandling för utvalda patienter, säger han.

I studien ingick 500 patienter som behandlades vid 16 olika sjukhus i Nederländerna. Deltagarna hade alla en blodpropp i den främre cirkulationen i hjärnan. Varje behandlade läkare beslutade om vilken typ av intaarteriell behandling som skulle användas, men de allra flesta använde metallnät. Den intraarteriella behandlingen gavs inom sex timmar efter symtomen börjat.

Vid blodproppar i bakre cirkulationen i hjärnan, vilket är ovanligare, har intraarteriell behandling en mer etablerad roll.

Läs abstract till studien:

Relaterat material
Endovaskulär behandling var inte bättre vid stroke

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler