Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Men hjälp av behållare med små odlingsceller kan annars svårodlade bakterier odlas i sin naturliga miljö. Varje odlingscell omges av särskilda membran som släpper igenom näringsämnen. Behållarna kallas Ichip och har tagits fram av forskare vid Northeastern University i Boston, USA.

Men hjälp av behållare med små odlingsceller kan annars svårodlade bakterier odlas i sin naturliga miljö. Varje odlingscell omges av särskilda membran som släpper igenom näringsämnen. Behållarna kallas Ichip och har tagits fram av forskare vid Northeastern University i Boston, USA. Bild: Slava Epstein, Northeastern University

Nytt hopp i kampen mot resistens

Genom en ny odlingsteknik för jordbakterier har forskare i USA hittat en ny typ av antibiotikum som är aktiv mot flera skadliga bakterier. Dessutom verkar inte dessa bakterier utveckla resistens mot det nya läkemedlet.

Annons:

Bakom de här nya rönen, som publiceras i tidskriften Nature, står bland annat forskare vid det amerikanska läkemedelsföretaget Novobiotic.

Under ledning av Kim Lewis vid Northeastern Univeristy i Boston har de utvecklat en speciell teknik som gör det möjligt att odla annars svårodlade jordbakterier. Därigenom lyckades de identifiera hittills okända ämnen som dessa bakterier använder sig av för att motverka andra bakterier.

Ett av dessa ämnen, som döptes till teixobactin, visade sig ha utmärkt förmåga att döda bakterier som tarmbakterien Clostridium difficile, tbc-bakterien Mycobacterium tuberculosis och hud- och slemhinnebakterien Staphylococcus aureus.

Verkningsmekanismen är att på flera sätt blockera viktiga komponenter i bildningen av bakteriernas cellvägg som inte är proteiner. Detta skulle därmed kunna minska risken för utveckling av resistens, tror forskarna. I sina experiment såg de heller inga tecken på att Mycobacterium tuberculosis och Staphylococcus aureus utvecklade resistens efter upprepad behandling med den nya läkemedelskandidaten.

Forskarna konstaterar att jordbakterier tidigare varit en viktig källa för att hitta nya antibiotika, men då traditionella odlingsmetoder bara kan odla runt 1 procent av dessa bakterier sinade denna källa redan under 1960-talet.

De hoppas att deras nya metod, där enstaka bakterier i odlingskammare fås att föröka sig i sin naturliga miljö, kan bli ett nytt sätt att få fram nya typer av antibiotika.

Huruvida teixobactin kan bli ett alternativ för behandling av människor måste först visas i kliniska studier.

Läs abstract till studien:

Kommentarer