Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Gabriel Wikström (S), hälso- och sjukvårdsminister.

Gabriel Wikström (S), hälso- och sjukvårdsminister. Bild: Izabelle Nordfjell

Oklar framtid för antroposofiska läkemedel

UPPDATERAD Det kan bli totalstopp för de omstridda preparaten. Eller så införlivas de i svensk lag.

Annons:

Läkemedelsverkets utredning

 • Alternativ 1: Produkterna föreslås kunna godkännas med angivande av specifika terapeutiska indikationer.
 • Alternativ 2: I strikt analogi med regelverket för traditionella växtbaserade läkemedel omfattar alternativ 2 endast produkter med terapeutiska indikationer lämpliga för egenvårdsområdet.
 • Alternativ 3: Produkterna föreslås inte kunna godkännas med angivande av någon specifik terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation för samtliga godkända produkter.
 • Alternativ 4: Som alternativ 4 föreslås en kombination av alternativen 2, 3 och nuvarande lagstiftning på följande sätt: För produkter avsedda att marknadsföras till allmänheten, dvs. för egenvårdsområdet, tillämpas alternativ 2 och för alla andra produkter tillämpas alternativ 3 eller nuvarande lagstiftning för konventionella läkemedel.

 


Svenska Dagbladet rapporterade i veckan att EU ålagt Sverige att ändra lagstiftningen kring antroposofiska läkemedel. Dagens system med dispenser och undantag måste bort och antingen ska de omstridda preparaten regleras i lag eller så ska de stoppas helt.

Läkemedelsverket har på uppdrag av den tidigare regeringen utrett hur preparaten skulle kunna införlivas i svensk lagstiftning och kommit fram till fyra tänkbara alternativ, se faktaruta. Myndigheten är dock tydlig med att huruvida de överhuvudtaget ska införlivas i svensk lag är en politisk fråga, och inte en vetenskaplig eller regulatorisk.

”Frågan innefattar i första hand en avvägning av olika intressenters önskemål och återförs därför till uppdragsgivaren, det vill säga regeringen”, skriver Läkemedelsverket.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) skulle vara positiv till att antroposofiska läkemedel införlivas i svensk lagstiftning. Det tillbakavisas dock av hans pressekreterare Helena Paues.

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu. Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, säger hon till Dagens Medicin.

Framtiden för de antroposofiska läkemedlen bereds nu på socialdepartementet. Helena Paues har svårt att ge ett svar på frågan om utredningen också kan mynna ut i att de totalstoppas.

– Jag kan i dag inte kommentera vad den beredningen kommer att sluta i.

Nej, men kan den sluta i ett totalstopp? Är det ett tänkbart alternativ?

– EU ger oss två olika möjligheter. Antingen att stryka dem eller att införliva dem. Du får inget tydligare av mig än så.

Kommentarer

 • Dr D 2015-01-09 09:27:28

  @elisabethglans ja, då får du gärna specificera närmre vad "det bästa hälsoåtgärd som Sverige hade fått senaste 20 år" innebär, som läkare är jag mycket intresserad av att veta...

 • Exilapotekare 2015-01-09 08:16:07

  Fascinerande att följa mediadebatten om antroposofiska medels vara eller inte vara. Var fanns all denna indignation och dessa krav på evidens när de läkemedelsdirektiv och -förordningar som nu ska implementeras fullt ut lades fram och började användas för 20+ år sedan. Homeopatiska preparat är redan införlivade i svensk läkemedelslagstiftning (även om den här är mer restriktiv än på andra håll i Europa), och evidensen för de traditionella växtbaserade läkemedlen är ofta inte särskilt mer omfattande - faktum är ju att åtminstone fyra av dem är antroposofiska (de två injektionspreparaten Iscador och Helixor hamnar i gruppen växtbaserade läkemedel, dock med en striktare indikation som adjuvans till konventionell onkologisk behandling än med den ofta citerade - och helt motbevisade - anticancereffekten). Och gör inte misstaget (som Karin Rebas i Trelleborgs Allehanda) att tro att det finns ett likhetstecken mellan homeopatiska och antroposofiska medel - de två systemen har lika mycket gemensamt med konventionell medicin men skiljer sig betydligt från varandra. Den senare innehåller betydligt mer än praktiska sockerpiller...

 • Peter 2015-01-08 23:52:19

  @elisabeth: ja självklart måste det ju vara en konspiration. Att de totalt saknar vetenskaplig evidens kan omöjligen ha något med det hela att göra. Dumma läkemedelsindustrin. Vi kanske borde förbjuda den?

 • Mats Reimer 2015-01-08 12:11:51

  Det handlar om 1000-tals homeopatiska medel, hela produktkatalogen från bolagen Weleda och Wala om jag förstått det rätt. Som dessa http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5792.html?q=Wala-heilmittel+globuli

 • at-läkarn 2015-01-08 11:50:28

  Vilket skämt! Sätt givetvis ett totalstopp för skämt-preparaten. Om det mot förmodan blir ett godkännande förutsätter jag således att även foliehattar kommer vara möjliga att skriva ut på recept?

 • Norge nästa 2015-01-07 20:54:25

  Jepp så har vi fått vår Disneyklubben regering. Jag kräver att mina astraldiamanter subventioneras av svenska staten. Ge mig kolloidalt silver på recept! Nu! Och gratis inträde på alla museer!

 • elisabeth glans 2015-01-07 16:58:17

  antroposofiska läkemedel är nog det bästa hälsoåtgärd som Sverige hade fått senaste 20 år - hur starka infyttande har de som representerar det " vanliga" läkemedelsindustri i Sverige att sådan som totalstopp för antroposofiska ska övervägas

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier