Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Provrörsbarnens risk att exempelvis födas för tidigt har minskat markant de senaste årtiondena. 

Provrörsbarnens risk att exempelvis födas för tidigt har minskat markant de senaste årtiondena.  Bild: Thinkstock

Drastisk förbättring av IVF

Risken för förtidig födsel, låg födelsevikt eller fosterdöd har minskat väsentligt i Norden under de senaste 20 åren för barn som blir till genom assisterad befruktning. Det visar den största studien hittills.

Annons:

Allt fler barn föds med hjälp av provrörsbefruktning, insemination eller någon annan av de behandlingar som finns till hands för ofrivilligt barnlösa par. År 2011 såg 3 850 svenska barn dagens ljus tack vare assisterad befruktning.

Nordiska forskare har nu granskat 92 000 av dessa förlossningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige mellan åren 1988 och 2007. Knappt 30 000 av barnen var tvillingar.

Det visar sig att risken för avvikelser har minskat betydligt under årens lopp och att denna risk nu nästan är densamma för barn som blir till den naturliga vägen.

– Vi såg en anmärkningsvärd minskning av risken att födas förtidigt. Risken för låg födelsevikt bland ”ensambarn” minskade också, så även risken för fosterdöd eller död inom det första levnadsåret för både ”ensambarn” och tvillingar, säger Anna-Karina Aaris Henningsen vid Rigshospitalet i Köpenhamn, en av forskarna bakom studien som publiceras i Human Reproduction.

Exempelvis har risken för förtidig födsel minskat från 13 procent under åren 1988–1992 till 8 procent under åren 2003–2007. Det är en siffra som ligger mycket nära den 5-procentiga risk som andra barn har.

På liknande sätt har risken för fosterdöd och död inom det första levnadsåret mer än halverats. Fosterdöd minskade från 0,6 till 0,3 procent, medan risken för död inom det första levnadsåret minskade från 1 till 0,3 procent. Motsvarande risker för andra barn var 0,3 respektive 0,2 procent.

Det finns flera förklaringar till förbättringen, menar forskarna. Både laboratorieteknikerna och de kliniska kunskaperna har blivit bättre. Men framför allt implanteras färre embryon i dag än tidigare, vilket har minskat antalet tvillingfödslar drastiskt – utan att chanserna till en lyckad graviditet har påverkats nämnvärt.

– Genom att bara överföra ett embryo undviker vi inte bara flerbörder och alla de problem som är associerade med sådana graviditeter och förlossningar, det resulterar också i friskare barn, säger Anna-Karina Aaris Henningsen. 

Läs hela originalartikeln:

Relaterat material
Friskare provrörsbarn i dag än tidigare

Kommentarer