Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Stillasittande kopplas till ohälsa oavsett träningsvanor

Nu kommer nya rön kring farorna som hänger ihop med ett stillasittande liv. En stor forskningsgenomgång visar att personer som sitter mycket också har en ökad benägenhet att drabbas av ohälsa. Det gällde även för i övrigt fysiskt aktiva personer. 

Annons:

Bild: Thinkstock

Genomgången baseras på data från sammanlagt 47 studier och publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine.

Jämfört med dem som satt relativt lite hade personer som satt relativt mycket 90 procent ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes, 19 procent ökad risk att dö av hjärt-kärlsjukdom eller cancer samt 24 procent ökad för förtidig död oavsett orsak.

Resultaten var justerade för mängden fysisk aktivitet.

Men forskarna, som letts av David Alter vid University of Toronto i Kanada, konstaterar att riskerna som var kopplade till stillasittande generellt var mindre uttalade hos dem med mer fysisk aktivitet.

Tillsammans med annan forskning på området visar resultaten, enligt forskarna, att det behövs större medvetenhet i befolkningen om faran med stillasittande liv. De efterlyser nu mer forskning om interventioner för hur man kan minska sådant beteende, både i sig och i tillägg till insatser för att öka den fysiska aktiviteten.

I en ledarkommentar i tidskriften skriver två experter i Australien att ökande bevis nu finns för att stillasittande liv är kopplat till ohälsa.

Samtidigt påpekar de att tolkningen av de sammanställningar av forskning som finns på området försvåras av att de ingående studierna är relativt olika. Framtida forskning behöver nu titta närmare på tre saker, enligt experterna:

  • Hur effekterna av stillasittande liv påverkas av andra typer av aktiviteter som det stillasittande livet tränger undan.
  • Bättre objektiva metoder för att mäta stillasittande tid, jämfört med att bara använda enkäter.
  • Hur effekterna av stillasittande beteende slår i olika grupper, till exempel med olika pendelvanor eller olika sociala förutsättningar.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler