Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock.

Tveksam effekt av antidepressiva hos äldre

SBU har gått igenom forskning kring en rad olika behandlingar av depression hos äldre.

Annons:

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, publicerar i dag, tisdag, en rapport där myndigheten slår fast att många personer över 65 år inte blir tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel av typen SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Trots att behandlingen med dessa preparat är mycket vanlig är effekten på kort sikt tveksam, skriver myndigheten efter att ha gått igenom aktuell forskning. Samtidigt, noterar SBU, kan SSRI-preparat förhindra återinsjuknande hos några.

En viss typ av problemlösningsterapi kan minska symtomen på lindrig depression skriver SBU vidare men skriver också att det där behövs mer forskning. Mer forskning krävs det, enligt myndigheten, också för att veta hur fysisk aktivitet påverkar depression hos äldre.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler