Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Första transplantationen av händer närmar sig i Sverige

En grupp experter med bland annat transplantations- och handkirurger har förberett sig i tre års tid. Nu står man redo att utföra den första handtransplantationen i Sverige.

Annons:
Österrikaren Theo Kelz var år 2000 en av de första patienterna i världen som fick ett par nya händer transplanterade. Hans egna hade blivit bortsprängda i en explosion när han jobbade som bombexpert i polisen. Transplantationen gjordes av ett lag lett av kirurgen Stefan Schneeberger vid universitetssjukhuset i Innsbruck. Både Theo Kelz och Stefan Schneeberger är nu på besök i Sverige. 
Bild: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset

– När jag först hörde talas om handtransplantationer tänkte jag och nog många andra att detta ska vi inte ägna oss åt i Sverige. Men med ökad erfarenhet utomlands så har frågan mognat för att på sikt utföra dessa ingrepp även i Sverige, säger Marianne Arner, docent och handkirurg vid Södersjukhuset i Stockholm.

Den första handtransplantationen utfördes i Frankrike år 1998. Sedan dess har ett 80-tal patienter fått nya händer runt om i världen, enligt Marianne Arner. Att det eventuella införandet av handtransplantationer varit kontroversiellt i Sverige beror på flera orsaker.

– Det handlar om i övrigt friska personer som måste ta livslång behandling med immundämpande läkemedel. Patienter behöver också en årslång rehabilitering efteråt. Så kostnaderna är stora. Operationen i sig är dagslång och mycket komplex och innebär förstås vissa risker, säger hon.

Marianne Arner poängterar dock att det finns en stor fördel med transplantation i stället för proteser, nämligen att patienterna får känsel.

– Handen har en mycket social funktion, där känseln och utseendet är viktig. Transplanterade händer ses också av patienterna som en mer integrerad del av kroppen, säger Marianne Arner.

Tillsammans med bland andra docent Jonas Wadström, transplantationskirurg på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har hon ingått i en multidisciplinär arbetsgrupp i Stockholm som utrett frågan. Det finns även samarbete på nationell nivå och arbetsgrupper i Göteborg och Malmö.

– Vi har bland annat tittat på vilken typ av patienter och skador som är lämpliga samt hur en transplantationsverksamhet ska bedrivas. När det gäller patienterna är inte minst de psykologiska aspekterna viktiga, säger Marianne Arner.  

Hittills har det inte dykt upp några kandidater, berättar hon. Specialitetsföreningen för handkirurgi har vänt sig till Sveriges Kommuner och Landsting för att förankra en eventuell start av handtransplantantationer i landet. Därifrån har ännu inte kommit svar.

Kommentarer