Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Många räddas tack vare utplacering av hjärtstartare

På flera håll i landet sätts nu hjärtstartare upp för att allmänheten ska kunna ge snabb defibrillering vid hjärtstopp. En ny svensk studie pekar på att det är en lyckad strategi – hela 70 procent överlever efter att hjärtstartarna använts.

Annons:
Jacob Hollenberg
Bild: Jann Lipka

– Vi ser att det är många patienter som räddats till livet, tack vare att vittnen till hjärtstopp snabbt har kunnat gripa in och ge effektiv behandling. Resultaten stödjer att man placerar ut hjärtstartare på platser med hög genomströmning, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och ansvarig för den aktuella studien.

Han och hans kollegor följde upp 474 fall av hjärtstopp i Stockholm där defibrillering användes i en publik miljö utanför sjukhus.  

I de flesta fallen gavs defibrilleringen av ambulanspersonal och överlevnaden efter en månad var här 31 procent.

När så kallade first responders, till exempel polis och brandmän som utbildats i hjärt-lungräddning, använde hjärtstartare var överlevnaden lite högre, 42 procent.

Och bäst blev den när allmänheten defibrillerade, då siffran alltså var 70 procent. 

– Resultaten visar på en tydlig tidseffekt. Ju tidigare man ger defibrilleringen desto större är chanserna att patienten överlever. Det här visar den stora potentialen i att fortsätta öka tillgången till hjärtstartare för att minska dödsfallen i hjärtstopp, säger Jacob Hollenberg, som är forskningsledare vid hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet.

Han poängterar att resultaten var lika goda när allmänheten använde hjärtstartare som placerats ut inom ramen för en strukturerad satsning mot hjärtstopp, det så kallade Salsa-programmet, som när allmänheten använde hjärtstartare som placerats ut av till exempel företag.   

– Hjärtstartarna inom Salsa-programmet var dock betydligt mer använda än de som införskaffats av privata aktörer, säger Jacob Hollenberg.

Antalet personer som defibrillerades av allmänheten var sammantaget 74 i studien. Fler och fler personer defibrillerades på sådant vis under den undersökta tidsperioden från 2006 till 2012.

Varje år inträffar runt 10 000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Överlevnaden är runt 10 procent.

Läs abstract till studien:

Kommentarer

 • Mattias 2015-03-26 21:07:52

  Tack Fredrik! Intressant läsning i artikeln.

 • Fredrik 2015-03-26 10:52:27

  Finns en längre artikel i läkartidningen från 2010 som även tar upp kostnadsnyttoanalys och problematiserar lite mer. "Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus"

 • Mattias 2015-03-25 18:57:44

  Tänker jag fel, 5000 AED kostar nästan 100 miljoner, det är nästan 600000 kr per räddat liv. Det borde väl gå att rädda fler liv billigare?

 • Peter Wicktröm 2015-03-25 16:05:10

  Väldigt bra med så tydlig statistik. Det hjälper verkligen människor att förstå värdet och vikten av hjärtstartare i samhället. Mvh Peter Wickström Falck

 • Gillis Nordin 2015-03-25 11:32:07

  Undersökningen visar att samhället och näringslivet är på rätt väg. Att placera ut hjärtstartare i samhället och tillsammans med detta utbilda i användningen är att rädda liv. Tänk om hjärtstartaren var lika vanlig som brandsläckaren i offentliga miljöer? //Gillis Nordin, instruktör och inspiratör för Nordinspira

 • Mattias Bodin 2015-03-25 09:12:21

  Väldigt bra siffror. Bara fortsätta arbetet med att få ut så många hjärtstartare som möjligt i samhället och utbilda folk i HLR.// Mattias Bodin, Servicia Medical

 • Ingrid Eckerman 2015-03-24 22:54:33

  Vad finns det för möjlighet att säga "nej tack" till HLR? Tatuering på bröstet? Medaljong runt halsen? Plötslig hjärtdöd är ju det mest önskade dödssättet. Vad är alternativen?

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier